โดเมน วิธีใช้

เพิ่มระเบียนข้อมูล SPF

ระเบียนข้อมูล SPF (Sender Policy Framework) คือระเบียนข้อมูล TXT ประเภทหนึ่งที่จะช่วยระบุได้ว่าเมลเซิร์ฟเวอร์ใดได้รับอนุญาตให้ส่งอีเมลในนามของโดเมนของคุณ การเพิ่มระเบียนข้อมูล SPF สามารถช่วยตรวจจับและป้องกันการปลอมแปลงอีเมลได้ ระเบียนข้อมูล SPF จะทำงานบนโดเมนของคุณได้ครั้งละหนึ่งระเบียน และเราก็ไม่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียนข้อมูล SPF แบบกำหนดเองได้ โดเมนของคุณต้องใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy เพื่อเพิ่มระเบียนข้อมูล SPF ในบัญชี GoDaddy ของคุณ

ตัวอย่าง: หากอีเมลของคุณตั้งค่าไว้โดยใช้ Professional Email, Microsoft 365 จาก GoDaddy, โฮสติ้ง Linux หรือโฮสติ้ง Gen 4 VPS และโฮสติ้งเฉพาะ หรือ Media Temple Mail ระเบียนข้อมูล SPF ของคุณต้องกำหนดค่าเป็น v=spf1 include:secureserver.net -all จึงจะทำงานได้อย่างเหมาะสม

 1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ตโครงการโดเมน GoDaddy ของคุณ (ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบใช่ไหม ให้ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
 2. เลือกโดเมนเฉพาะเพื่อเข้าถึงหน้า การตั้งค่าโดเมน
  เลือกโดเมนเดียว
 3. เลือก DNS เพื่อดูเรคคอร์ด DNS ของคุณ
  เลือกแท็บ DNS
 4. เลือกเพิ่มเรคคอร์ดใหม่ แล้วเลือก TXT จากเมนูประเภท
 5. ใส่รายละเอียดสำหรับเรคคอร์ด SPF ใหม่ของคุณ
  • Name: The hostname or prefix of the record, without the domain name. Enter @ to put the record on your root domain, or enter a prefix, such as mail. The Name must follow these guidelines:
   • คุณสามารถใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) ได้ แต่ต้องไม่ใช้เป็นอักขระตัวแรกหรือตัวสุดท้าย
   • ห้ามใช้เครื่องหมายมหัพภาคเรียงต่อกัน (…)
   • Cannot begin or end with a hyphen (-)
   • 63 characters in a row not separated by a period (.)

    Example: 63characters.63characters.coolexample.com

   • 255 characters maximum
  • ค่า: กฎ SPF ในการระบุอีเมลจะได้รับอนุญาตเฉพาะจากเมลเซิร์ฟเวอร์ของคุณเท่านั้น ค่าต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เหล่านี้:
   • อนุญาตให้มีอักขระได้สูงสุด 512 อักขระ
   • ใช้ได้เพียงอักขระ ASCII เท่านั้น
   • Professional Email, Microsoft 365 จาก GoDaddy, โฮสติ้ง Linux, Gen 4 VPS และโฮสติ้งเฉพาะ และ Media Temple Mail ใช้ระเบียนข้อมูล SPF ต่อไปนี้

    v=spf1 include:secureserver.net -all

   • ถ้าคุณมี Microsoft 365 จาก GoDaddy และ แอดออนการรักษาความปลอดภัยของอีเมลขั้นสูง ให้ใช้เรคคอร์ด SPF ดังต่อไปนี้:

    v=spf1 a:dispatch-us.ppe-hosted.com include:secureserver.net -all

    จำเป็น: เมื่อคุณคัดลอกระเบียนข้อมูล SPF โปรดระมัดระวังไม่ให้คัดลอกเว้นวรรคส่วนเกินก่อนหรือหลังระเบียนไปด้วย ซึ่งจะทำให้ระเบียนข้อมูลไม่ถูกต้อง
  • TTL (ช่วงเวลาสูงสุดที่ข้อมูลอยู่ในระบบเครือข่าย): คือระยะเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ควรแคชข้อมูลก่อนที่จะรีเฟรช โดยค่าเริ่มต้นกำหนดไว้ที่ 1 ชั่วโมง
 6. (ไม่บังคับ) เลือกเพิ่มเรคคอร์ด เพื่อเพิ่มเรคคอร์ด DNS หลายรายการพร้อมกัน หากเปลี่ยนใจ ให้เลือกภาพหน้าจอของไอคอนสำหรับลดเรคคอร์ด DNSลบ เพื่อนำเรคคอร์ดที่ยังไม่ได้บันทึกออก
 7. เลือก บันทึก เพื่อเพิ่มเรคคอร์ดใหม่ของคุณ หากคุณเพิ่มหลายเรคคอร์ดในเวลาเดียวกันให้เลือก บันทึกเรคคอร์ดทั้งหมด

การอัพเดต DNS ส่วนใหญ่จะมีผลภายในหนึ่งชั่วโมง แต่อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงในการอัพเดตทั่วโลก

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม