โดเมน วิธีใช้

แก้ไขเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับโดเมนของฉัน

ดูแลให้เว็บไซต์และอีเมลทำงานได้อย่างราบรื่นอยู่เสมอโดยตั้งค่าเนมเซิร์ฟเวอร์บนโดเมนของคุณให้ถูกต้อง คุณสามารถเปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับโดเมนที่คุณจดทะเบียนกับ GoDaddy ในบัญชี GoDaddy ของคุณได้ โดยจะมีเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับโดเมนหนึ่งอย่างน้อยสองรายการเสมอ และเมื่อมีการเปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์ ที่ที่คุณจัดการ DNS ก็จะเปลี่ยนไปด้วย

ตัวอย่าง: หากโดเมนกำลังใช้เนมเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นของ GoDaddy ไฟล์โซน DNS จะอยู่ในบัญชี GoDaddy ของคุณ หากโดเมนกำลังใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทอื่น ไฟล์โซน DNS ก็จะอยู่ในบัญชีบริษัทนั้นแทน

 1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ตโครงการของโดเมน GoDaddy ของคุณ (หากต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบ ให้ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
 2. เลือกช่องกาหลายตัวเลือกถัดจากโดเมนที่คุณกำลังจะอัพเดต หรือเลือกช่องกาหลายตัวเลือกถัดจากชื่อโดเมน แล้วจากนั้น เลือกเลือกทั้งหมด
  ภาพหน้าจอของโดเมนที่เลือกไว้หลายรายการ
 3. เลือกเนมเซิร์ฟเวอร์จากเมนูการดำเนินการ
  • คุณอาจต้องเลือกเมนูเพิ่มเติมและเลื่อนลงเพื่อดูเนมเซิร์ฟเวอร์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดหน้าจอของคุณ
 4. เลือกการตั้งค่าเนมเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสำหรับคุณที่สุด:
  • เนมเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy (แนะนำ): เราจะอัพเดตโดเมนของคุณเป็นชุดเนมเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy และคุณก็จะจัดการ DNS ในบัญชี GoDaddy ของตนเอง
  • ฉันจะใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง: ใส่เนมเซิร์ฟเวอร์แบบกำหนดเองของคุณ DNS ของคุณจะได้รับการจัดการที่อื่น โดยจะไม่มีการจัดการผ่านบัญชี GoDaddy ของคุณ
 5. เลือกบันทึก ตามด้วยดำเนินการต่อ เพื่อดำเนินการอัพเดตให้สมบูรณ์
  • หากโดเมนของคุณมี การปกป้องโดเมน คุณจะต้องยืนยันตัวตนของคุณ หากคุณเปิดใช้งานการตรวจสอบยืนยันตัวตนแบบ สองขั้นตอน (2SV) เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงให้ป้อนรหัสที่เราส่งให้ทาง SMS หรือป้อนรหัสจากแอปตัวรับรองความถูกต้องของคุณ หรือป้อน รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวที่ เราส่งไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ลงทะเบียนของคุณ

คุณจะเห็นข้อความยืนยันสำเร็จที่ช่วยให้คุณทราบว่าเนมเซิร์ฟเวอร์ได้รับการอัพเดตแล้ว การอัพเดต DNS ส่วนใหญ่จะมีผลภายในหนึ่งชั่วโมง แต่อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงในการอัพเดตทั่วทั้งหมด

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • บางโดเมน อาจมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับการตั้งค่าเนมเซิร์ฟเวอร์
 • หากโดเมนของคุณไม่ได้จดทะเบียนหรือโฮสต์กับ GoDaddy คุณยังคงสามารถจัดการ DNS กับเราได้โดยการเพิ่มโฮสติ้ง DNS