โดเมน วิธีใช้

แก้ไขเรคคอร์ด A

เรคคอร์ด A หรือเรคคอร์ดที่อยู่ เป็นเรคคอร์ด DNS ประเภทพื้นฐานที่สุด ซึ่งใช้เพื่อระบุที่อยู่ IP ของโดเมน คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดของเรคคอร์ด A ที่มีอยู่ในไฟล์โซน DNS GoDaddy ได้ทุกเมื่อ หากคุณพยายามจะเปลี่ยนเรคคอร์ด www คุณจะต้องแก้ไข เรคคอร์ด CNAME แทน

การเปลี่ยนแปลงเรคคอร์ด A ที่มีอยู่แล้วอาจทำให้บริการเว็บไซต์หรืออีเมลหยุดทำงาน

 1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ตโครงการโดเมน GoDaddy ของคุณ (ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบใช่ไหม ให้ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
 2. เลือกโดเมนเฉพาะเพื่อเข้าถึงหน้า การตั้งค่าโดเมน
  เลือกโดเมนเดียว
 3. เลือก DNS เพื่อดูเรคคอร์ด DNS ของคุณ
  เลือกแท็บ DNS
 4. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเรคคอร์ด DNS ที่คุณต้องการแก้ไขแล้วเลือก แก้ไข
  • เลือกภาพหน้าจอของไอคอนสำหรับแก้ไขเรคคอร์ด DNS แก้ไข ถัดจากเรคคอร์ดเดี่ยวเพื่อแก้ไขเรคคอร์ดเดี่ยวแทน
 5. ใส่รายละเอียดสำหรับเรคคอร์ด A ของคุณ
  • ชื่อ: ชื่อโฮสต์หรือคำนำหน้าของระเบียนข้อมูล โดยไม่ต้องใส่ชื่อโดเมน ป้อน @ เพื่อใส่เรคคอร์ด A ไปยังรูทโดเมนของคุณ หรือป้อนคำนำหน้า เช่น blog หรือ shop เพื่อสร้างโดเมนย่อยที่ชี้ไปยังที่อยู่ IP ชื่อต้องเป็นไปตามแนวทางเหล่านี้:
   • คุณสามารถใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) ได้ แต่ต้องไม่ใช้เป็นอักขระตัวแรกหรือตัวสุดท้าย
   • ห้ามใช้เครื่องหมายมหัพภาคเรียงต่อกัน (…)
   • ต้องไม่เริ่มต้นหรือลงท้ายด้วยยัติภังค์ (-)
   • อักขระ 63 ตัวติดกัน ห้ามคั่นด้วยจุด (.)

    ตัวอย่าง: 63characters.63characters.coolexample.com

   • ความยาวสูงสุด 255 อักขระ
  • ค่า: ที่อยู่ IP ที่สอดคล้องกับเรคคอร์ด โดยปกติแล้วจะเป็นที่อยู่ IP สำหรับบัญชีโฮสติ้ง
   • เลือกเพิ่มค่าอื่นเพื่อเพิ่มที่อยู่ IP ให้กับเรคคอร์ดนี้
  • TTL (ช่วงเวลาสูงสุดที่ข้อมูลอยู่ในระบบเครือข่าย): คือระยะเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ควรแคชข้อมูลก่อนที่จะรีเฟรช โดยค่าเริ่มต้นกำหนดไว้ที่ 1 ชั่วโมง
 6. เลือก บันทึก เพื่อยืนยันการแก้ไขของคุณ หากคุณเพิ่มหลายเรคคอร์ดในเวลาเดียวกันให้เลือก บันทึกเรคคอร์ดทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลง DNS ส่วนใหญ่จะมีผลภายในหนึ่งชั่วโมง แต่อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงในการอัพเดตทั่วโลก

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม