โดเมน วิธีใช้

เพิ่มเรคคอร์ด A

เชื่อมต่อโดเมนกับเว็บไซต์ของคุณโดยเพิ่มเรคคอร์ด A ในไฟล์โซน DNS เมื่อโดเมนของคุณใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy เรคคอร์ด A หรือเรคคอร์ดที่อยู่ เป็นเรคคอร์ด DNS ประเภทพื้นฐานที่สุด ซึ่งใช้เพื่อระบุที่อยู่ IP ของโดเมน เรคคอร์ด A ที่พบบ่อยที่สุดคือสำหรับรูทโดเมน เช่น mycoolnewbusiness.com และมักจะเชื่อมต่อโดเมนเข้ากับบัญชีโฮสติ้ง

นอกจากนี้ เรคคอร์ด A ยังใช้เพื่อสร้างโดเมนย่อยที่เชื่อมต่อกับที่อยู่ IP ด้วย เช่น blog.mycoolnewbusiness.com หากต้องการเพิ่มโดเมนย่อยที่เชื่อมต่อกับโดเมนอื่น คุณจะต้องเพิ่มระเบียนข้อมูล CNAME แทน

 1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ตโครงการโดเมน GoDaddy ของคุณ (ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบใช่ไหม ให้ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
 2. เลือกโดเมนเฉพาะเพื่อเข้าถึงหน้า การตั้งค่าโดเมน
  เลือกโดเมนเดียว
 3. เลือก DNS เพื่อดูเรคคอร์ด DNS ของคุณ
  เลือกแท็บ DNS
 4. เลือกเพิ่มเรคคอร์ดใหม่ แล้วเลือก A จากเมนูประเภท
 5. ใส่รายละเอียดสำหรับเรคคอร์ด A ใหม่ของคุณ
  • ชื่อ: ชื่อโฮสต์หรือคำนำหน้าของเรคคอร์ด A โดยไม่ต้องใส่ชื่อโดเมน ป้อน @ เพื่อใส่เรคคอร์ดไปยังรูทโดเมนของคุณ หรือป้อนคำนำหน้า เช่น blog หรือ shop เพื่อสร้างโดเมนย่อยที่ชี้ไปยังที่อยู่ IP ชื่อต้องเป็นไปตามแนวทางเหล่านี้:
   • คุณสามารถใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) ได้ แต่ต้องไม่ใช้เป็นอักขระตัวแรกหรือตัวสุดท้าย
   • ห้ามใช้เครื่องหมายมหัพภาคเรียงต่อกัน (…)
   • ต้องไม่เริ่มต้นหรือลงท้ายด้วยยัติภังค์ (-)
   • อักขระ 63 ตัวติดกัน ห้ามคั่นด้วยจุด (.)

    ตัวอย่าง: 63characters.63characters.coolexample.com

   • ความยาวสูงสุด 255 อักขระ
  • ค่า: ที่อยู่ IP ที่สอดคล้องกับเรคคอร์ด โดยปกติแล้วจะเป็นที่อยู่ IP สำหรับบัญชีโฮสติ้ง
   • เลือกเพิ่มค่าอื่นเพื่อเพิ่มที่อยู่ IP ให้กับเรคคอร์ดนี้
  • TTL (ช่วงเวลาสูงสุดที่ข้อมูลอยู่ในระบบเครือข่าย): คือระยะเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ควรแคชข้อมูลก่อนที่จะรีเฟรช โดยค่าเริ่มต้นกำหนดไว้ที่ 1 ชั่วโมง
 6. (ไม่บังคับ) เลือกเพิ่มเรคคอร์ด เพื่อเพิ่มเรคคอร์ด DNS หลายรายการพร้อมกัน หากเปลี่ยนใจ ให้เลือกภาพหน้าจอของไอคอนสำหรับลดเรคคอร์ด DNSลบ เพื่อนำเรคคอร์ดที่ยังไม่ได้บันทึกออก
 7. เลือก บันทึก เพื่อเพิ่มเรคคอร์ดใหม่ของคุณ หากคุณเพิ่มหลายเรคคอร์ดในเวลาเดียวกันให้เลือก บันทึกเรคคอร์ดทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลง DNS ส่วนใหญ่จะมีผลภายในหนึ่งชั่วโมง แต่อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงในการอัพเดตทั่วโลก

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม