โดเมน วิธีใช้

เกี่ยวกับ cctld (ชื่อโดเมนที่เป็นรหัสประเทศ)

หมายเหตุ: เราได้ปิดการใช้งานการจดทะเบียนใหม่และการย้าย .tc และ .vg มาที่เราจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เราจะเปิดให้บริการเหล่านี้อีกครั้งเมื่อเราแก้ไขปัญหาคู่ค้ารายการทะเบียนของเราแล้ว การต่ออายุและการย้ายออกจะไม่ได้รับผลกระทบ

บางประเทศหรือภูมิภาคทางภูมิศาสตร์เช่น .us (สหรัฐอเมริกา) และ .me (มอนเตเนโกร) สนับสนุนชื่อโดเมนระดับสูงที่เป็นรหัสประเทศ (ccTLD) ส่วนขยายชื่อโดเมนสองตัวอักษรเหล่านี้มีกฎและข้อกำหนดพิเศษ ตัวอย่างเช่น ส่วนขยายเหล่านี้แตกต่างกันอย่างมากในด้านระยะเวลาและเกณฑ์การจดทะเบียน วันที่ต่ออายุอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับชื่อโดเมน หรือแม้แต่ขั้นตอนการย้าย

อ่านบทความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะซื้อ ต่ออายุ จองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว ย้าย เสนอราคา เปลี่ยนข้อมูลการติดต่อของคุณ หรือเปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์ของส่วนขยาย cctld

เกี่ยวกับโดเมน .ac
เกี่ยวกับโดเมน .ag
เกี่ยวกับโดเมน .ai
เกี่ยวกับโดเมน .am
เกี่ยวกับโดเมน .at
เกี่ยวกับ .au Domains
เกี่ยวกับโดเมน .be
เกี่ยวกับโดเมน .br
เกี่ยวกับโดเมน. bz
เกี่ยวกับโดเมน .ca
เกี่ยวกับโดเมน .cc
เกี่ยวกับโดเมน .ch
เกี่ยวกับโดเมน .cl
เกี่ยวกับโดเมน .co
เกี่ยวกับโดเมน .cn
เกี่ยวกับโดเมน. cz
เกี่ยวกับโดเมน. de
เกี่ยวกับโดเมน .dk
เกี่ยวกับโดเมน .es
เกี่ยวกับโดเมน .eu
เกี่ยวกับโดเมน .fm
เกี่ยวกับโดเมน .fr
เกี่ยวกับโดเมน .gg
เกี่ยวกับโดเมน .gs
เกี่ยวกับโดเมน .in
เกี่ยวกับโดเมน .io
เกี่ยวกับโดเมน .it
เกี่ยวกับโดเมน .jp
เกี่ยวกับโดเมน .co.jp
เกี่ยวกับโดเมน. kr
เกี่ยวกับโดเมน .ky
เกี่ยวกับโดเมน .la
เกี่ยวกับโดเมน .me
เกี่ยวกับโดเมน .ms
เกี่ยวกับโดเมน .mx
เกี่ยวกับโดเมน .nl
เกี่ยวกับโดเมน .no
เกี่ยวกับโดเมน .nu
เกี่ยวกับโดเมน .nz
เกี่ยวกับโดเมน. pe
เกี่ยวกับโดเมน .ph
เกี่ยวกับโดเมน .pl
เกี่ยวกับโดเมน .pw
เกี่ยวกับโดเมน .RU
เกี่ยวกับโดเมน .se
เกี่ยวกับโดเมน .sg
เกี่ยวกับโดเมน .sh
เกี่ยวกับโดเมน .so
เกี่ยวกับโดเมน .tc
เกี่ยวกับโดเมน .tk
เกี่ยวกับโดเมน .tv
เกี่ยวกับโดเมน .tw
เกี่ยวกับโดเมน .uk
เกี่ยวกับโดเมน .us
เกี่ยวกับโดเมน .vg
เกี่ยวกับโดเมน .ws
เกี่ยวกับโดเมน .co.za

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ccTLD โปรดดูที่บทความ ICANN นี้

ใช้ WHOIS เพื่อดูว่าโดเมนยังว่างอยู่หรือไม่