โดเมน วิธีใช้

เกี่ยวกับโดเมน .pl

Domain Name Registry เป็นผู้สนับสนุนและ Hexonet หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า 1 Api GmbH เป็นผู้ให้บริการหลังบ้านของเราสำหรับส่วนขยาย .pl ซึ่งเป็นชื่อโดเมนระดับสูงสุดที่เป็นรหัสประเทศ (ccTLD) อันหมายถึงประเทศโปแลนด์

ใครบ้างที่สามารถจดทะเบียนโดเมน .pl ได้

ทุกคนสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมน .pl ได้

 • .pl: .สำหรับธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปในประเทศโปแลนด์
 • .com.pl: สำหรับหน่วยงานเชิงพาณิชย์
 • .net.pl: สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)
 • .org.pl: สำหรับหน่วยงานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
 • .biz.pl: สำหรับธุรกิจต่างๆ
 • .info.pl: สำหรับข้อมูล

ข้อจำกัดในการจดทะเบียน

เมื่อจดทะเบียนโดเมน .pl คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ

 • ต้องใช้ : 2 - 63 ตัวอักษร
 • สามารถใช้ได้: ตัวอักษร (อักขระ a-z) ตัวเลข (0-9) และยัติภังค์ (ยกเว้นอักขระตัวแรกหรือตัวสุดท้ายของชื่อโดเมน)
 • ไม่สามารถใช้ได้: อักขระพิเศษ (เช่น & และ #)
 • IDN: ไม่รองรับ

คุณสมบัติ

 • ระยะเวลาการจดทะเบียน: 1-10 ปี
 • ระยะเวลาการต่ออายุ: 1-9 ปี
  • สามารถต่ออายุโดเมน .pl ได้ภายใน 61 วัน ก่อนถึงวันหมดอายุเท่านั้น เราจะพยายามต่ออายุอัตโนมัติ 14 วัน ก่อนวันหมดอายุของชื่อโดเมน หากไม่สามารถต่ออายุได้ ชื่อโดเมนจะถูกยกเลิกและถูกลบออกจากบัญชีของคุณ
  • โปรดติดต่อ GoDaddy ไกด์ เพื่อขอความช่วยเหลือในการต่ออายุโดเมน .pl ที่หมดอายุแล้ว เราสามารถกู้คืนโดเมนได้จนถึง 14 วัน หลังจากหมดอายุ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเรียกคืนเพิ่มเติมจากค่าต่ออายุ
 • การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว: ไม่รองรับ
 • การโอนย้ายไปยัง GoDaddy: ไม่รองรับ
 • การโอนย้ายออกจาก GoDaddy: รองรับ
  • Transfer Lock : รองรับ
  • หากต้องการย้ายชื่อโดเมน .pl ของคุณไปยังนายทะเบียนอื่น กรุณาติดต่อ GoDaddy ไกด์ เพื่อขอความช่วยเหลือ
 • การย้ายไปที่บัญชีอื่นของ GoDaddy: ไม่รองรับ
 • การปกป้องความเป็นส่วนตัวขั้นพื้นฐาน: ไม่รองรับ
 • การอัพเกรดแผนการปกป้อง: ไม่รองรับ
 • CashParking: ไม่รองรับ
 • การอัปเดตข้อมูลติดต่อ: รองรับ
  • หากจะเปลี่ยนข้อมูลติดต่อสำหรับชื่อโดเมน .pl ของคุณ โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่ GoDaddy เพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์

 • ต้องใช้: 2-9 เนมเซิร์ฟเวอร์
 • สามารถใช้ได้: IPv4
 • ไม่สามารถใช้ได้: IPv6, DNSSEC

การคืนเงิน

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนเงินโปรดดูที่ นโยบายการคืนเงิน โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตาม เงื่อนไขการคืนเงินมาตรฐาน แต่บางโดเมนอาจมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอคืนเงินได้เลย ตรวจสอบข้อมูลภายใต้ ผลิตภัณฑ์ที่มีเงื่อนไขการคืนเงินพิเศษ และ การจดทะเบียนชื่อโดเมน / การต่ออายุ และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการคืนเงิน

ข้อกำหนดในการยกเลิก

หากจะยกเลิกโดเมน .pl ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ GoDaddy เพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ต้องการจดทะเบียนโดเมน .pl ใช่หรือไม่ ค้นหา โดเมนของคุณได้แล้ววันนี้
 • ต้องการจดทะเบียนโดเมน .com.pl ใช่หรือไม่ ค้นหา โดเมนของคุณได้แล้ววันนี้
 • ต้องการจดทะเบียนโดเมน .net.pl ใช่หรือไม่ ค้นหา โดเมนของคุณได้แล้ววันนี้
 • ต้องการจดทะเบียนโดเมน .org.pl ใช่หรือไม่ ค้นหา โดเมนของคุณได้แล้ววันนี้
 • ต้องการจดทะเบียนโดเมน .biz.pl ใช่หรือไม่ ค้นหา โดเมนของคุณได้แล้ววันนี้
 • ต้องการจดทะเบียนโดเมน .info.pl ใช่หรือไม่ ค้นหา โดเมนของคุณได้แล้ววันนี้
 • ดู บทความทั่วไปต่างๆ เกี่ยวกับโดเมน เพื่อเริ่มใช้งานโดเมน .pl ของคุณ