โดเมน วิธีใช้

เกี่ยวกับโดเมน .fr

afnic.fr เป็นผู้สนับสนุนและ KeySystems คือผู้ให้บริการแบ็กเอนด์ของเราสำหรับ ส่วนขยายชื่อโดเมนระดับบนสุดที่เป็นรหัสประเทศ (ccTLD) ซึ่งเป็นตัวแทนของฝรั่งเศส

ใครสามารถจดทะเบียนโดเมน .fr ได้

ทุกคนสามารถลงทะเบียนได้ .fr ชื่อโดเมน หากผู้จดทะเบียนเป็นองค์กรหรือ บริษัท ที่ตั้งอยู่ในฝรั่งเศสชื่อโดเมนดังกล่าวจะต้องแจ้งหมายเลข VAT หากผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาหมายเลขประจำตัวประชาชนของแต่ละบุคคลจะต้องระบุไว้ในช่อง VAT

บุคคลทั่วไปและ บริษัท ที่ตั้งอยู่นอกประเทศฝรั่งเศสจะเห็นบริการทรัสตีเพิ่มโดยอัตโนมัติในระหว่างการชำระเงิน การลงทะเบียนเหล่านี้อาจใช้เวลาถึง 72 ชั่วโมงทำการในขณะที่ทรัสตี้ตรวจสอบแอปพลิเคชัน

ข้อจำกัดในการจดทะเบียน

เมื่อจดทะเบียนโดเมน .fr คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ

 • ต้องใช้ : 3 - 63 ตัวอักษร
 • สามารถใช้ : ตัวอักษร: az, ตัวเลข: 0-9, ยัติภังค์ (ยกเว้นอักขระตัวที่ 1 หรือตัวสุดท้ายของชื่อโดเมน)
 • ไม่สามารถใช้ : อักขระพิเศษ (เช่น & และ #)
 • IDN : รองรับ

คุณสมบัติ

 • ระยะเวลาการจดทะเบียน: 1-10 ปี
 • ระยะเวลาการต่ออายุ: 1-10 ปี
  • ชื่อโดเมน .fr ของคุณจะต่ออายุก่อนวันที่หมดอายุ วันที่ต่ออายุจะขึ้นอยู่กับว่าชื่อโดเมนนั้นต่ออายุอัตโนมัติหรือต่ออายุด้วยตนเอง การต่ออายุอัตโนมัติจะพยายามทำ 20 วันก่อนวันหมดอายุของชื่อโดเมน หากการพยายามต่ออายุล้มเหลวเราจะพยายามต่ออายุอีกครั้ง 13 วันก่อนวันหมดอายุของชื่อโดเมนและอีกครั้ง 6 วันก่อนวันหมดอายุของชื่อโดเมน
  • หากเราไม่สามารถต่ออายุชื่อโดเมนอัตโนมัติได้และคุณไม่ได้ต่ออายุด้วยตนเองภายใน 6 วันก่อนวันที่ชื่อโดเมนหมดอายุคุณจะต้องไถ่ถอนชื่อโดเมนดังกล่าว อาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับการไถ่ถอน โปรดดู การกู้คืนชื่อโดเมนที่หมดอายุ สำหรับขั้นตอนในการไถ่ถอน
  • ตัวอย่างเช่น: ชื่อโดเมน .fr ของคุณจะหมดอายุในวันที่ 10 ตุลาคมหากชื่อโดเมนของคุณไม่ต่ออายุโดยอัตโนมัติคุณสามารถต่ออายุด้วยตนเองภายในวันที่ 4 ตุลาคมสำหรับการต่ออายุอัตโนมัติเราจะพยายามต่ออายุชื่อโดเมนในวันที่ 20 กันยายน, 27 กันยายนและ 4 ตุลาคม
 • Backorders : ไม่รองรับ
 • การโอนย้ายไปยัง GoDaddy : ไม่รองรับ
  • ต้องใช้: 2 - 63 ตัวอักษร
 • การโอนย้ายออกจาก GoDaddy: รองรับ
 • การโอนย้ายไปยังบัญชี GoDaddy อื่น : ไม่รองรับ
 • การปกป้องความเป็นส่วนตัวขั้นพื้นฐาน : ไม่รองรับ
 • การอัพเกรดแผนปกป้อง : รองรับ
 • ที่จอดรถเงินสด : รองรับ
 • ติดต่ออัปเดต : ได้รับการสนับสนุน

ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์

 • ต้องใช้ : เนมเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อถือได้ 2-13 รายการ
 • สามารถใช้ : IPv4, IPv6
 • ไม่สามารถใช้ : DNSSEC, ชื่อโฮสต์
 • เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้อง DNS : Afnic Zonemaster

คืนเงิน

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนเงินโปรดดูที่ นโยบายการคืนเงิน โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตาม เงื่อนไขการคืนเงินมาตรฐาน แต่บางโดเมนอาจมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอคืนเงินได้เลย ตรวจสอบข้อมูลภายใต้ ผลิตภัณฑ์ที่มีเงื่อนไขการคืนเงินพิเศษ และ การจดทะเบียนชื่อโดเมน / การต่ออายุ และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการคืนเงิน

ข้อกำหนดการยกเลิก

หากต้องการยกเลิกโดเมน .fr ของคุณโปรดติดต่อ ของ GoDaddy Guides เพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม