โดเมน วิธีใช้

เกี่ยวกับโดเมน .cl

Nic.cl เป็นผู้สนับสนุนและ Hexonet หรือในอีกชื่อหนึ่งว่า 1 Api GmbH เป็นผู้ให้บริการหลังบ้านของเราสำหรับส่วนขยาย .cl ซึ่งเป็นชื่อโดเมนระดับสูงสุดที่เป็นรหัสประเทศ (ccTLD) อันหมายถึงประเทศชิลี

ใครบ้างที่สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมน .cl ได้

บริษัทหรือองค์กรที่มีที่ตั้งอยู่ในประเทศชิลีสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมน .cl ได้ นอกจากนั้น ข้อมูลติดต่อด้านการบริหารสำหรับโดเมนจะต้องมีที่อยู่ในชิลี และมีการระบุ RUT ID

ข้อจำกัดในการจดทะเบียน

เมื่อจดทะเบียนโดเมน .cl คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ

 • ต้องใช้: 1-63 อักขระ
 • สามารถใช้ได้: สามารถใช้ได้: ตัวอักษร (อักขระ a-z) ตัวเลข (0-9) และยัติภังค์ (ยกเว้นอักขระตัวแรกหรือตัวสุดท้ายของชื่อโดเมน)
 • ไม่สามารถใช้ได้: อักขระพิเศษ (เช่น & และ #)
 • IDN: ไม่รองรับ

คุณสมบัติ

 • ระยะเวลาการจดทะเบียน: 1-10 ปี
 • ระยะเวลาการต่ออายุ: 1-10 ปี
  • ไม่มีระยะเวลาผ่อนผันสำหรับการต่ออายุด้วยตนเองหรือการต่ออายุอัตโนมัติ ยอมให้ทำการต่ออายุได้ทุกเมื่อจนถึงเมื่อเลยวันหมดอายุไปแล้ว 29 วัน
 • การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว: ไม่รองรับ
 • การโอนย้ายไปยัง GoDaddy: ไม่รองรับ
 • การโอนย้ายออกจาก GoDaddy: รองรับ
 • การย้ายไปที่บัญชีอื่นของ GoDaddy: ไม่รองรับ
 • การปกป้องความเป็นส่วนตัวขั้นพื้นฐาน: ไม่รองรับ
 • การอัพเกรดแผนการปกป้อง: ไม่รองรับ
 • Cash Parking: ไม่รองรับ
 • การอัปเดตข้อมูลติดต่อ: รองรับ
  • หากจะอัพเดตผู้จดทะเบียนสำหรับโดเมน .cl ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ GoDaddy ของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์

 • ต้องใช้: 0-6 เนมเซิร์ฟเวอร์
 • สามารถใช้ได้: IPv4
 • ไม่สามารถใช้ได้: DNSSEC เนมเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดชื่อตามเว็บไซต์ได้ IPv6

การคืนเงิน

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเงินคืนใน นโยบายการคืนเงิน ของเรา โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตาม ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการคืนเงิน แต่บางโดเมนจะมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอเงินคืนได้เลย ดูข้อมูลภายใต้หัวข้อ ผลิตภัณฑ์ที่มีเงื่อนไขพิเศษในการคืนเงิน > การจดทะเบียน/การต่ออายุชื่อโดเมน และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์ขอเงินคืน

ข้อกำหนดในการยกเลิก

หากจะยกเลิกโดเมน .cl ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ GoDaddy ของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม