โดเมน วิธีใช้

เกี่ยวกับโดเมน .sg

Singapore Network Information Centre (SGNIC) Pte Ltd เป็นผู้สนับสนุนและ Hexonet หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า 1 Api GmbH / ADICIO PTE LTD เป็นผู้ให้บริการหลังบ้านของเราสำหรับส่วนขยาย .sg ซึ่งเป็นชื่อโดเมนระดับสูงสุดที่เป็นรหัสประเทศ (ccTLD) อันหมายถึงประเทศสิงคโปร์

ใครบ้างที่สามารถจดทะเบียนโดเมน .sg ได้

หากจะซื้อชื่อโดเมน .sg คุณต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ที่อยู่ในสิงคโปร์
 • เป็นพลเมืองสิงคโปร์ หรือมีหมายเลขประจำตัวบุคคลต่างชาติ (FIN) หรือที่เรียกว่าบัตรประจำตัวประชาชน (NRIC)
 • ผู้ติดต่อในการดูแลระบบ งานเทคนิค และสำหรับการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับโดเมน .sg ต้อง เป็นบุคคล ไม่ใช่บริษัท
 • บริษัทที่ระบุว่าเป็นผู้จดทะเบียนต้องแจ้งหมายเลขการจดทะเบียนธุรกิจ (BID)

ข้อจำกัดในการจดทะเบียน

ผู้จดทะเบียนไม่มีสิทธิ์ขายหรือย้ายชื่อโดเมน .sg ให้แก่ผู้อื่นเพื่อหวังผลกำไร

ทั้งฟิลด์ ID ของผู้ดูแลระบบและฟิลด์ BID เป็นแบบตรงตามตัวพิมพ์

 • ต้องใช้ : 3 - 63 ตัวอักษร
 • สามารถใช้ได้: ตัวอักษร (อักขระ a-z) ตัวเลข (0-9) และยัติภังค์ (ยกเว้นอักขระตัวแรกหรือตัวสุดท้ายของชื่อโดเมน)
 • ไม่สามารถใช้ได้: อักขระพิเศษ (เช่น & และ #)
 • IDN: ไม่รองรับ

คุณสมบัติ

 • ระยะเวลาการจดทะเบียน: 1-2 ปี
 • ระยะเวลาการต่ออายุ: 1-2 ปี
  • คุณต้องต่ออายุชื่อโดเมน .sg ของคุณก่อนถึงวันที่หมดอายุ

  • หากคุณตั้งค่าให้ต่ออายุชื่อโดเมนของคุณโดยอัตโนมัติ เราจะพยายามต่ออายุอัตโนมัติภายใน 21 วัน ก่อนวันหมดอายุของชื่อโดเมน
  • หากไม่สามารถต่ออายุได้ เราจะพยายามต่ออายุอีกครั้งภายใน 14 วัน ก่อนวันหมดอายุของชื่อโดเมน หากไม่สามารถต่ออายุได้เป็นครั้งที่สอง เราจะพยายามเป็นำครั้งสุดท้ายภายใน 7 วัน ก่อนวันหมดอายุของชื่อโดเมน
  • ตัวอย่างเช่น: ชื่อโดเมน .sg ของคุณจะหมดอายุในวันที่ 31 มกราคม หากชื่อโดเมนของคุณไม่ต่อมีการอายุโดยอัตโนมัติ คุณสามารถต่ออายุด้วยตัวเองภายในวันที่ 24 มกราคม สำหรับการต่ออายุอัตโนมัติ เราจะพยายามต่ออายุชื่อโดเมนในวันที่ 10 มกราคม วันที่ 17 มกราคม และวันที่ 24 มกราคม
 • การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว: ไม่รองรับ
 • การโอนย้ายไปยัง GoDaddy: ไม่รองรับ
 • การโอนย้ายออกจาก GoDaddy: รองรับ
 • การย้ายไปที่บัญชีอื่นของ GoDaddy: ไม่รองรับ
 • การปกป้องความเป็นส่วนตัวขั้นพื้นฐาน: ไม่รองรับ
 • การอัพเกรดแผนการปกป้อง: ไม่รองรับ
 • CashParking: ไม่รองรับ
 • การอัปเดตข้อมูลติดต่อ: รองรับ
  • หน่วยงานทะเบียน SGNIC จะส่งอีเมลแนะนำขั้นตอนรายวันไปยังข้อมูลติดต่อของผู้ดูแลระบบเพื่อขอให้ยืนยันข้อมูลติดต่อ
  • GoDaddy จะ ไม่จัดการเกี่ยวกับการยืนยันข้อมูลติดต่อสำหรับโดเมน .sg
  • หากจะอัพเดตข้อมูลติดต่อของโดเมน โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่ GoDaddy

ข้อกำหนดของเนมเซิร์ฟเวอร์

 • ต้องใช้: 2-13 เนมเซิร์ฟเวอร์
 • สามารถใช้ได้: IPv4
 • ไม่สามารถใช้ได้: IPv6, DNSSEC
 • หาก DNS ไม่มีการแปลงที่อยู่และไม่มีปัญหาที่ชัดเจน ให้ค้นหาข้อมูล WHOIS ที่ หน่วยงานทะเบียน SGNIC ในกรณีที่สถานะโดเมน: VerifiedID@SG-Pending (ไม่มีการยืนยัน ID การยืนยันข้อมูลติดต่อที่รอดำเนินการ) - หน่วยงานทะเบียนจะไม่อนุญาตให้แปลงที่อยู่ชื่อโดเมน การยืนยันข้อมูลติดต่อที่รอดำเนินการจะส่งอีเมลแนะนำขั้นตอนรายวันจากหน่วยงานทะเบียนไปยังข้อมูลติดต่อของผู้ดูแลระบบ
 • หาก ID ได้รับการยืนยันหลังการตรวจสอบสถานะโดเมน: RegistryLock เป็นบริการจากหน่วยงานทะเบียนโดยตรง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการล็อคผู้รับจดทะเบียน กรุณาไปที่: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการล็อคผู้รับจดทะเบียน
 • การอัพเดต NS ใช้เวลาดำเนินการจนเสร็จสิ้นไม่เกิน 5 วัน

คืนเงิน

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเงินคืนในนโยบายการคืนเงินของเรา โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตาม ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการคืนเงิน แต่บางโดเมนจะมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอเงินคืนได้เลย ตรวจสอบข้อมูลภายใต้หัวข้อผลิตภัณฑ์ที่มีเงื่อนไขพิเศษในการคืนเงิน แล้วตรวจสอบการจดทะเบียน/การต่ออายุชื่อโดเมน และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์ขอเงินคืน

ข้อกำหนดในการยกเลิก

หากจะยกเลิกโดเมน .sg ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ GoDaddy ของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม