โดเมน วิธีใช้

ส่งต่อโดเมน GoDaddy

ส่งต่อโดเมนของคุณที่ลงทะเบียนไว้กับ GoDaddy และส่งผู้เข้าชมไปยังหน้าอื่นเมื่อเข้าสู่โดเมนของคุณ การส่งต่อจะมีประโยชน์เมื่อคุณสร้างเว็บไซต์ที่อื่นไว้แล้ว หรือเมื่อคุณต้องการเชื่อมต่อโดเมนกับหน้าโซเชียลมีเดีย


 1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ตโครงการของโดเมน GoDaddy ของคุณ (หากต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบ ให้ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
 2. เลือกช่องกาหลายตัวเลือกถัดจากโดเมนที่คุณกำลังจะอัพเดต หรือเลือกช่องกาหลายตัวเลือกถัดจากชื่อโดเมน แล้วจากนั้น เลือกเลือกทั้งหมด
  ภาพหน้าจอของโดเมนที่เลือกไว้หลายรายการ
 3. เลือกส่งต่อจากเมนูการดำเนินการ
  • คุณอาจต้องเลือกเมนูเพิ่มเติม และเลื่อนลงเพื่อให้เห็น “ส่งต่อ” ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดหน้าจอของคุณ
 4. เลือก http:// หรือ https:// ส่วนนี้สำหรับ URL ปลายทางเท่านั้น โดเมนที่ส่งต่อจะไม่มีการเปิดใช้งาน SSL หรือส่งต่อไป https คุณอาจตั้งค่า https ให้เปิดใช้งานการส่งต่อผ่านแพลตฟอร์มโฮสติ้งของคุณ
 5. ระบุ URL ปลายทางที่จะส่งต่อโดเมนของคุณ เราจะส่งผู้เข้าชมไปที่นี่เมื่อผู้เข้าชมพิมพ์โดเมนของคุณในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์
  • อักขระตัวแรกและตัวสุดท้ายต้องเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร
  • ระบบรองรับเครื่องหมายจุลภาค (.)
  • อักขระสูงสุด 1,000 ตัว
  • ระบบไม่รองรับเครื่องหมายมหัพภาคเรียงต่อกัน (…)
  • ระบบไม่รองรับเครื่องหมายขีดเส้นใต้ (_)
 6. เลือกประเภทการส่งต่อ:
  • ถาวร (301): ส่งผู้ใช้ไปยัง URL ปลายทางและบอกให้โปรแกรมค้นหาแสดงเนื้อหาในเว็บไซต์ใหม่เป็นตำแหน่งถาวรสำหรับโดเมน
  • ชั่วคราว (302): เป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวที่จะเปลี่ยนเส้นทางทั้งผู้ใช้และโปรแกรมค้นหาไปยังตำแหน่งใหม่ที่ต้องการเป็นระยะเวลาจำกัด จนกว่าจะลบการเปลี่ยนเส้นทางออก
  • ส่งต่อโดยมีการมาสก์: การส่งต่อโดยมีการมาสก์จะส่งผู้เข้าชมโดเมนของคุณไปยัง URL ปลายทาง แต่จะเก็บโดเมนของคุณไว้ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ ทั้งยังให้ตัวเลือกในการระบุเมต้าแท็กสำหรับข้อมูลโปรแกรมค้นหาด้วย
   หมายเหตุ: บางเว็บไซต์อาจไม่รองรับการมาสก์ และอาจแสดงเว็บไซต์ปลายทางที่ไม่ถูกต้อง
 7. หากคุณเลือกประเภทการส่งต่อเป็นการเปลี่ยนเส้นทางถาวร (301) หรือชั่วคราว (302) ให้เลือกดำเนินการต่อเพื่อบันทึกการตั้งค่าการส่งต่อ
 8. หากคุณเลือกประเภทการส่งต่อเป็นการส่งต่อโดยมีการมาสก์ ให้เลือกถัดไป จากนั้นระบุรายละเอียดในช่องอย่างน้อยหนึ่งช่อง แล้วเลือกบันทึก
  • ชื่อเรื่อง: ข้อความสั้นๆ (สูงสุด 80 อักขระ) ที่แสดงบนแท็บของเบราว์เซอร์และในผลการค้นหา
  • คำอธิบาย: คำอธิบายพอสังเขป (สูงสุด 150 อักขระ) ของเว็บไซต์ที่จะแสดงในผลลัพธ์ของโปรแกรมค้นหา
  • คำค้นหา: รายการคำค้นหา (สูงสุด 500 อักขระ) ที่อธิบายเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
 9. หากโดเมนของคุณมี การปกป้องโดเมน คุณจะต้องยืนยันตัวตนของคุณ หากคุณเปิดใช้งานการตรวจสอบยืนยันตัวตนแบบ สองขั้นตอน (2SV) เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงให้ป้อนรหัสที่เราส่งให้ทาง SMS หรือป้อนรหัสจากแอปตัวรับรองความถูกต้องของคุณ หรือป้อน รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวที่ เราส่งไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ลงทะเบียนของคุณ

เราจะอัพเดตโดเมนของคุณเป็นเนมเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy โดยอัตโนมัติ หากเรายังไม่มีเนมเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว การอัพเดต DNS ส่วนใหญ่จะมีผลภายในหนึ่งชั่วโมง แต่อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงในการอัพเดตทั่วทั้งหมด

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

 • หากคุณต้องการส่งต่อชื่อโดเมนของคุณในเวอร์ชัน www ด้วย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า www CNAME ของคุณชี้ไปที่ @

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • การเพิ่มการส่งต่อจะอัพเดตและล็อค @ เรคคอร์ด A ของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนเรคคอร์ด A ดังกล่าว คุณต้องลบการส่งต่อก่อน
 • คุณจะมาส์กเว็บไซต์บางรายการไม่ได้ หากโดเมนที่มาส์กแสดงเป็นหน้าเว็บว่างเปล่าสีขาว คุณจะต้องเปลี่ยนเป็นส่งต่อเท่านั้น หรือติดต่อโฮสต์เพื่อขออนุญาตการมาส์ก
 • ตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในโดเมนและบัญชีของคุณ
 • ปกป้องโดเมนของคุณจากการหมดอายุโดยไม่ได้ตั้งใจและการดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเพิ่มหรืออัพเกรดการคุ้มครองโดเมน