อีคอมเมิร์ซ WordPress ภายใต้การจัดการ วิธีใช้

กำหนดเวลาเรียกเก็บของผู้สมัครใช้งาน

หลังจากเพิ่มลูกค้าในรายการสมัครใช้งานแล้ว คุณจะต้องกำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดในการเรียกเก็บเป็นประจำ

จำเป็น: การ สมัครใช้งาน WooCommerce คือส่วนขยาย WooCommerce แบบพรีเมียมที่มาพร้อมกับโฮสติ้งอีคอมเมิร์ซ WordPress หรือเป็นการซื้อแบบสแตนด์อโลน

  1. ในกล่องเมต้า กำหนดเวลา ภายใต้ การชำระเงิน ให้ความถี่และระยะเวลาของการชำระเงินเป็นประจำ ตัวอย่าง สำหรับการเรียกเก็บรายไตรมาส คุณจะเลือก ทุกสาม และ เดือน
  2. สำหรับ วันที่เริ่มต้น ให้เลือกวันแรกของการสมัครใช้งาน ซึ่งไม่สามารถกำหนดเป็นวันที่ในอนาคตได้
  3. จากนั้นให้เลือกวันที่สิ้นสุดการทดลองใช้จากปฏิทิน หากมี
  4. ภายใต้ กำหนดการเรียกเก็บเงินครั้งต่อไป ให้เลือกวันที่ที่จะเริ่มต้นรอบชำระเงินครั้งต่อไป
  5. เลือก ิ้นสุด ซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายที่การสมัครใช้งานยังมีผล
  6. คลิก อัพเดต เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

กำหนดเวลาเรียกเก็บสำหรับ Subscriptions

ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม