อีคอมเมิร์ซ WordPress ภายใต้การจัดการ วิธีใช้

การทำความเข้าใจกับสถานะคำสั่งซื้อของ WooCommerce

เมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อใหม่ในร้านค้า WooCommerce จะมีการกำหนดสถานะที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการชำระเงินในขณะนั้น การทำความเข้าใจกับสถานะเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะอาจทำให้ธุรกรรมนั้นสำเร็จหรือล้มเหลวได้ และอื่นๆ

สถานะคำสั่งซื้อมักจะใช้ในการแก้ไขปัญหาคำสั่งซื้อที่ล้มเหลวด้วย และอาจใช้ในการส่งอีเมลแจ้งลูกค้าโดยเฉพาะ

สถานะคำสั่งซื้อเริ่มต้นที่ WooCommerce สร้างขึ้น ได้แก่:

  • การชำระเงินที่รอดำเนินการ: ในขั้นตอนนี้ มีการสร้างคำสั่งซื้อขึ้นแล้วแต่ยังไม่เริ่มชำระเงิน คำสั่งซื้อที่มีสถานะนี้จะถือว่ายังไม่ได้ชำระเงิน

  • ล้มเหลว: คำสั่งซื้อที่ล้มเหลว (เช่น ปัญหาทางเทคนิค ธนาคารของลูกค้าปฏิเสธ ฯลฯ)

    หมายเหตุ: เป็นไปได้ว่าคำสั่งซื้อจะไม่เปลี่ยนเป็นสถานะล้มเหลวในทันที และยังคงอยู่ในสถานะรอดำเนินการจนได้รับการยืนยันจากผู้ให้บริการชำระเงิน

  • กำลังดำเนินการ: คำสั่งซื้อที่มีสถานะนี้ได้ชำระเงินแล้ว แต่ยังรอรับสินค้าอยู่ (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ต้องจัดส่ง) ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะคงอยู่ในสถานะนี้ ยกเว้นรายการที่ทั้งเสมือนจริงและดาวน์โหลดได้ นอกจากว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นสถานะอื่นด้วยตนเอง
  • เสร็จสมบูรณ์: ชำระเงินสำเร็จและสินค้าถึงมือผู้รับแล้ว
  • ถูกระงับ: เมื่อคำสั่งซื้อได้รับสถานะนี้ จำนวนสินค้าในสต็อกลดลง แต่คุณต้องยืนยันการชำระเงิน
  • ยกเลิก: คำสั่งซื้อถูกยกเลิกโดยผู้ดูแลระบบหรือลูกค้า ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม
  • คืนเงิน: ผู้ดูแลระบบคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อ
  • ต้องรับรองความถูกต้อง: สถานะนี้ใช้กับคำสั่งซื้อที่ลูกค้าต้องรับรองความถูกต้องของธุรกรรมและดำเนินการตามข้อกำหนดทั้งหมดที่จำเป็น (เช่น SCA)

ข้อมูลเพิ่มเติม