โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) วิธีใช้

อัพโหลดไฟล์โดยใช้ส่วนการจัดการไฟล์ของโฮสติ้ง Linux ของฉัน

ส่วนการจัดการไฟล์ของ cPanel เป็นวิธีการอัพโหลดที่ใช้ง่ายสำหรับโฮสติ้ง Linux ส่วนการจัดการไฟล์จะทำงานได้ดีที่สุดกับไฟล์จำนวนไม่มาก ถ้าคุณจะอัพโหลดหลายไฟล์ ให้บีบอัดในรูปแบบ ZIP บนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนอัพโหลด

  1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ GoDaddy ของคุณ
  2. ภายใต้ เว็บโฮสติ้ง ถัดจากบัญชีโฮสติ้ง Linux ที่คุณต้องการใช้ ให้เลือก จัดการ
    linux-manage
  3. ภายใต้ เว็บไซต์ ให้เลือก ส่วนการจัดการไฟล์ สำหรับโดเมนของคุณ
    linux-hosting-file-manager
  4. ไปยังไดเรกทอรีที่คุณต้องการอัพโหลด ตามค่าเริ่มต้น คุณจะเริ่มในไดเรกทอรีรากหลัก หรือ ไดเรกทอรีรากของโดเมนแอดออน
  5. เลือกอัปโหลด
  6. ลากไฟล์เข้าสู่ วางไฟล์ที่นี่เพื่อเริ่มอัพโหลด หรือเลือก เลือกไฟล์ จากนั้นเลือกไฟล์ที่คุณต้องการอัพโหลด แล้วเลือก เปิด

เมื่อไฟล์ทั้งหมดครบ 100% แล้ว เท่ากับว่าการอัพโหลดของคุณเสร็จสมบูรณ์ และคุณสามารถออกจากหน้านั้นได้

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม