GoDaddy วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

การจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้วและการตรวจสอบคืออะไร

การจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้วเป็นวิธีการรับโดเมนที่จดทะเบียนและการตรวจสอบจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อการตั้งค่าของโดเมนเปลี่ยนแปลงไป ดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วและการตรวจสอบ

เลือกคำถามเพื่อดูคำตอบ:

การจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้วคืออะไร

การจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้วเป็นบริการที่จะช่วยให้คุณพยายามได้รับโดเมนเมื่อพร้อมให้จดทะเบียน คุณสามารถนึกถึงการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วเช่นการจองโดเมน — คุณใส่ชื่อของคุณในรายการและเมื่อโดเมนหมดอายุคุณจะมีโอกาสจดทะเบียนโดเมนก่อนใคร การซื้อการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วยังรวมถึงการเป็นสมาชิกการตรวจสอบโดเมน การเป็นสมาชิกการประมูลของ GoDaddy, $ 25 USD สำหรับการประมูลครั้งแรกของคุณ และหนึ่งปีของการจดทะเบียนชื่อโดเมน โดเมนที่ยังไม่หมดอายุจะไม่รวมการจดทะเบียนหนึ่งปีหากการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วสำเร็จ ลูกค้าที่ชนะการประมูลโดเมนที่หมดอายุซึ่งเริ่มในหรือหลังวันที่ 30 ตุลาคม 2023 ผ่านการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วจะถูกขอให้ชำระเงินเพิ่มเติม $ 15 USD

กลับสู่ด้านบน

การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วรับประกันการจดทะเบียนโดเมนหรือไม่

ไม่บริการการจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้วไม่ได้รับประกันว่าคุณจะได้ชื่อโดเมน เมื่อคุณจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วเราจะพยายามขอชื่อโดเมนให้คุณเมื่อพร้อมจดทะเบียน หากมีการระบุไว้สำหรับการประมูลเราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเข้าร่วมการประมูล

หากชื่อโดเมนที่สั่งจองแล้วกลับมาใช้งานได้ แต่บริการของเราไม่สามารถรับได้ หรือคุณแพ้การประมูล คุณสามารถโอนย้ายการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วใหม่ให้กับชื่อโดเมนอื่นได้ หากเราไม่สามารถรับชื่อโดเมนของคุณได้เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล

กลับสู่ด้านบน

สามารถจองชื่อโดเมนเดียวกันได้มากกว่าหนึ่งคนหรือไม่

ก่อนเดือนมีนาคม 2009 เราอนุญาตให้มีการจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้วได้หนึ่งครั้งเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าหากลูกค้ารายอื่นจองชื่อโดเมนที่ถูก จดทะเบียนแล้วก่อน เดือนมีนาคม 2009 คุณจะไม่สามารถจองชื่อโดเมนเดิมได้ตราบเท่าที่การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วยังคงมีผล หากการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วถูกวางไว้ในโดเมน หลัง เดือนมีนาคม 2009 คุณจะยังคงสามารถทำการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วในโดเมนเดียวกันได้

กลับสู่ด้านบน

การตรวจสอบโดเมนคืออะไร

การตรวจสอบโดเมนจะติดตามการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโดเมนบางอย่างเพื่อให้คุณได้รับอีเมลเมื่อการตั้งค่าเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลง ตามค่าเริ่มต้นผู้ติดต่อด้านการบริหารจะได้รับการแจ้งเตือนการตรวจสอบทั้งหมด แต่คุณยังสามารถตั้งค่าผู้ติดต่อเพิ่มเติมได้อีกสองรายชื่อ

มีการตั้งค่าการตรวจสอบเป็นเวลาหนึ่งปีในแต่ละครั้ง หากต้องการตรวจสอบโดเมนต่อไปคุณต้องต่ออายุการตรวจสอบ รองรับการตรวจสอบบนโดเมนที่มีส่วนขยายต่อไปนี้: .com , .us , .biz , .net .org , .info , .me, .mobi หรือ .co.

คุณจะได้รับแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโดเมนต่อไปนี้:

  • นายทะเบียน : การเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนอาจบ่งบอกถึงก การย้ายโดเมน
  • สถานะ : การดำเนินการบางอย่างจะเปลี่ยนสถานะของโดเมนเช่นการปลดล็อคหรือการหมดอายุ
  • วันที่หมดอายุ : วันที่หมดอายุอาจเปลี่ยนแปลงได้หากนายทะเบียนปัจจุบันต่ออายุหรือยกเลิกโดเมน
  • เนมเซิร์ฟเวอร์ : การเปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์ของโดเมนจะมีผลต่อการจัดการ DNS

กลับสู่ด้านบน

ทำไมบางโดเมนจึงไม่สามารถจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วได้

มีสถานการณ์บางอย่างที่โดเมนอาจไม่มีสิทธิ์สำหรับการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว

  • นโยบายการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วครั้งเดียว — ก่อนเดือนมีนาคม 2009 เราอนุญาตให้มีการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วหนึ่งรายการต่อโดเมนเท่านั้น หากมีผู้จองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วในโดเมนก่อนเดือนมีนาคม 2009 จะไม่มีการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วในโดเมนเดียวกันตราบใดที่การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วยังคงมีผล
  • ไม่รองรับส่วนขยายโดเมน — เรารองรับการจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้วสำหรับส่วนขยายโดเมนต่อไปนี้: .biz, .co, .com, .info, .me, .mobi, .net, .org และ .us
  • ถูกบล็อค — เราบล็อกลูกค้าไม่ให้จองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้ว
  • โดเมน Registry Premium : ในขณะนี้เราไม่มีการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วสำหรับโดเมนพรีเมียมของผู้รับจดทะเบียน

กลับสู่ด้านบน

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้ว

หลังจากที่คุณจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้วเราขอแนะนำให้ ตั้งค่าการตรวจสอบโดเมน เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโดเมน ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับว่าโดเมนนั้นถูกจดทะเบียนไว้ที่ใดและเราสามารถบันทึกการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วได้หรือไม่ ดูขั้นตอนทั้งหมด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

กลับสู่ด้านบน

ฉันไม่ได้รับการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว — ฉันควรทำอย่างไรต่อไป

มีหลายเหตุผลที่เราอาจไม่สามารถบันทึกการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วให้คุณได้ ในกรณีนี้คุณสามารถจองการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วในโดเมนเดียวกันเพื่อลองอีกครั้งในครั้งต่อไปที่หมดอายุ หรือคุณสามารถ เปลี่ยนการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วเป็นโดเมน อื่นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กลับสู่ด้านบน

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม