เมื่อคุณได้รับ SSL คุณกำลังแสดงให้โลกรู้ว่าเว็บไซต์ของคุณถูกกฎหมายและปลอดภัยต่อการเข้าชม SSL Certificate สร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าเพื่อเรียกดู ซื้อสินค้า และใช้ข้อมูลร่วมกัน (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและที่อยู่) บนเว็บไซต์ของคุณ

เว็บไซต์ที่ไม่มี จะแสดงคำเตือนว่า “ไม่ปลอดภัย” ในเบราว์เซอร์ยอดนิยมอย่าง Chrome, Firefox และ Safari เมื่อผู้คนเข้าชม และผู้เข้าชม 98%* จะออกจากเว็บไซต์ทันทีที่เห็นคำเตือนดังกล่าว

feat-ssl-checker-trust-indicator

การทำความเข้าใจตัวตรวจสอบ SSL

หลังจากป้อน URL ของเว็บไซต์แล้ว ระบบจะเรียกข้อมูลสถานะความปลอดภัยของเว็บไซต์ ซึ่งจะอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งต่อไปนี้

ความปลอดภัย

เว็บไซต์นี้ปลอดภัยจนถึงวันที่ 23/6/2026

URL ไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด ไม่สามารถแก้ไขได้

ไม่ปลอดภัย (ไม่มี Certificate)

เว็บไซต์นี้มีสถานะที่ไม่ปลอดภัย ไม่พบใบรับรอง

ไม่ปลอดภัย (Certificate ไม่ถูกต้อง)

เว็บไซต์นี้มีสถานะที่ไม่ปลอดภัย ไม่สามารถใช้ Certificate ได้

รู้จักความแตกต่างของ SSL Certificate ที่หลากหลาย

Domain Validation (DV)

  • เหมาะสำหรับบล็อกและเว็บไซต์โซเชียล
  • ตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมน
  • แสดงตัวระบุความน่าเชื่อถือเพื่อบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือ

Organization Validation (OV)

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจและองค์กรไม่แสวงผลกำไร
  • ตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมนและองค์กร
  • แสดงตัวระบุความน่าเชื่อถือเพื่อบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือ

Extended Validation (EV)

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจและองค์กรไม่แสวงผลกำไร
  • ตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมนและการรับรองความถูกต้องของธุรกิจระดับสูงสุด
  • แสดงตัวระบุความน่าเชื่อถือเพื่อบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือ

เลือก Certificate ของคุณ

หรือคุณสามารถปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรา โดยใช้บริการ SSL ภายใต้การจัดการ เราติดตั้ง SSL Certificate แก้ไขข้อผิดพลาดการเปลี่ยนเส้นทาง และต่ออายุ Certificate ของคุณก่อนที่จะหมดอายุลง