Khi bạn sở hữu SSL, bạn đang thể hiện cho cả thế giới thấy rằng trang của bạn là trang chính thống và có thể truy cập một cách an toàn. Chứng nhận SSL tạo ra liên kết bảo mật để khách hàng duyệt, mua sắm và chia sẻ thông tin của họ (như dữ liệu thẻ tín dụng và địa chỉ) trên trang của bạn.

Các trang không có chứng nhận sẽ hiển thị cảnh báo “Không bảo mật” trên những trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox và Safari khi mọi người truy cập — và 98%* số người đó sẽ rời đi ngay lập tức sau khi thấy cảnh báo đó.

feat-ssl-checker-trust-indicator

Hiểu rõ trình kiểm tra SSL.

Sau khi bạn nhập URL trang, trạng thái bảo mật của trang sẽ được truy xuất và thuộc một trong số các trạng thái sau:

Bảo mật

Trang này bảo mật đến ngày 23/6/2026.

URL không hợp lệ

Lỗi. Không thể xử lý.

Không bảo mật (Không có chứng nhận)

Trang này được gắn cờ là Không bảo mật. Không tìm thấy chứng nhận.

Không bảo mật (Chứng nhận không hợp lệ)

Trang này được gắn cờ là Không bảo mật Chứng nhận không hợp lệ.

Hiểu rõ sự khác biệt giữa các chứng nhận SSL.

Xác thực miền (DV)

  • Phù hợp nhất với các blog và website mạng xã hội.
  • Xác thực quyền sở hữu miền.
  • Hiển thị chỉ báo tin cậy để biểu thị tính xác thực.

Xác thực tổ chức (OV)

  • Phù hợp nhất với các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận.
  • Xác thực quyền sở hữu miền và tổ chức.
  • Hiển thị chỉ báo tin cậy để biểu thị tính xác thực.

Xác thực mở rộng (EV)

  • Phù hợp nhất với các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận.
  • Xác thực quyền sở hữu miền và chạy cấp xác thực doanh nghiệp cao nhất.
  • Hiển thị chỉ báo tin cậy để biểu thị tính xác thực.

Chọn chứng nhận của bạn.

Hoặc bạn có thể để chúng tôi xử lý giúp bằng Dịch vụ SSL được quản lý. Chúng tôi sẽ cài đặt chứng nhận SSL, sửa lỗi chuyển hướng và gia hạn chứng nhận của bạn trước khi hết hạn.