Trung tâm tin cậy của GoDaddy

"Chúng tôi tin rằng khẳng định sự hiện diện trực tuyến không nên tước đi quyền riêng tư hoặc tính bảo mật của bạn.”

— Aman Bhutani - Tổng giám đốc điều hành
Đọc thông điệp của Aman