Việc tuân thủ tại GoDaddy

Việc tuân thủ được thiết kế để tăng quy mô lên toàn cầu.

Tuân thủ theo quy định.

Là một công ty toàn cầu có khách hàng tại hơn 100 quốc gia, chúng tôi hiểu rằng có những yêu cầu bạn cần đáp ứng. Đó là lý do chúng tôi cung cấp những tính năng nhất định để giúp bạn đạt được những yêu cầu đó. Hãy xem các sản phẩm của chúng tôi dưới đây.

Tiêu chuẩn trong thanh toán bảo mật.

Không dễ dàng gì để có thể đáp ứng Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu PCI cho thanh toán. Chúng tôi không chỉ áp dụng các tiêu chuẩn đó cho trang của mình mà còn cung cấp mặt tiền cửa hàng và công cụ đảm bảo tuân thủ cho bạn. Các công cụ đó bao gồm Tường lửa ứng dụng web (WAF) của Sucuri, Cửa hàng trực tuyến, Cuộc hẹn trực tuyến, Quản lý sổ sách trực tuyến và WordPress được quản lý dùng trình cắm WooCommerce.

ISO27001:2013 bảo vệ ngôi nhà trực tuyến của bạn.

Không phải mọi nhà đăng ký tên miền đều có chứng nhận Tiêu chuẩn bảo mật thông tin ISO27001:2013, nhưng họ nên có. Chúng tôi tự hào khi thực hiện các hành động để bảo vệ nền tảng DNS và đảm bảo an toàn cho đăng ký miền của bạn bằng tiêu chuẩn được công nhận quốc tế này.

WebTrust đảm bảo an toàn cho tài khoản.

Chúng tôi hiểu rằng khách hàng luôn muốn một website an toàn và bảo mật. Đó là lý do Chứng nhận chữ ký mã và SSL của chúng tôi cũng đáp ứng Các nguyên tắc và tiêu chí WebTrust cho các đơn vị chứng nhận mà chúng tôi tuân theo.

HIPAA tốt cho sức khỏe của bạn.

Chúng tôi giúp các bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác bảo vệ hồ sơ y tế cá nhân của bạn bằng email tuân thủ HIPAA do Office 365 cung cấp.