Việc tuân thủ tại GoDaddy

Việc tuân thủ được thiết kế để tăng quy mô lên toàn cầu.

Tuân thủ theo quy định.

Là một công ty toàn cầu có khách hàng tại hơn 100 quốc gia, chúng tôi hiểu rằng có những yêu cầu bạn cần đáp ứng. Đó là lý do chúng tôi cung cấp những tính năng nhất định để giúp bạn đạt được những yêu cầu đó. Hãy xem các sản phẩm của chúng tôi dưới đây.

Row Img Trust Center Compliance Feature Headline Mdl Regulatory Compliance
Img Compliance Badge 150X150

Có được tiêu chuẩn trong thanh toán bảo mật.

Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán (PCI DSS) đảm bảo mọi công ty đều chấp nhận và truyền bảo mật thông tin thẻ tín dụng. Bởi vậy, chúng tôi giúp mọi việc trở nên dễ dàng với bạn khi cung cấp các dịch vụ và công cụ thanh toán – GoDaddy Thanh toán/Poynt, Tường lửa ứng dụng web (WAF) Sucuri, Thẻ mua hàng nhanh, Cửa hàng trực tuyến và Cuộc hẹn trực tuyến.

In Apac Mena Img Trust Center Compliance Feature Headline Mdl Secure Payments

ISO27001:2013 – Bảo vệ nhà trực tuyến.

Không phải nhà đăng ký hay cơ quan đăng ký miền nào cũng có thể chứng minh rằng họ thực sự coi trọng việc bảo vệ ngôi nhà trực tuyến của bạn. Nhưng chúng tôi làm được điều đó. Chúng tôi tự hào rằng giải pháp quản lý bảo mật thông tin cho dịch vụ nhà đăng ký và cơ quan đăng ký miền của chúng tôi đã được cấp chứng nhận ISO27001:2013.

Bạn có thể xem giấy chứng nhận cho dịch vụ Nhà đăng kýCơ quan đăng ký tại đây.
Img Trust Center Compliance Feature Headline Mdl Auda

WebTrust đảm bảo an toàn cho tài khoản.

Chúng tôi hiểu rằng khách hàng luôn muốn một website an toàn và bảo mật. Đó là lý do Chứng nhận chữ ký mã và SSL của chúng tôi cũng đáp ứng Các nguyên tắc và tiêu chí WebTrust cho các đơn vị chứng nhận mà chúng tôi tuân theo.

Img Trust Center Compliance Feature Headline Mdl Webtrust

HIPAA tốt cho sức khỏe của bạn.

Chúng tôi giúp các bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác bảo vệ hồ sơ y tế cá nhân của bạn bằng email tuân thủ HIPAA do Office 365 cung cấp.

Img Trust Center Compliance Feature Headline Mdl Hipaa