mega-mrq-v1-hosting test.jpg

Lưu trữ web

Dịch vụ lưu trữ web nhanh chóng và đáng tin cậy.

Sở hữu dịch vụ lưu trữ đáng tin cậy từ dịch vụ lưu trữ web số 1 thế giới.

  • Bảo đảm thời gian hoạt động tới 99,9%. **
    Hosting SLP RTB-Rollover-Image 3.jpgBảo đảm thời gian hoạt động tới 99,9%. **Không bỏ lỡ khách hàng thường xuyên hoặc khách hàng tiềm năng khi dịch vụ được sự đảm bảo thời gian hoạt động tới 99,9%. Và nếu chúng tôi không giữ được sự đảm bảo đó thì bạn có thể đủ điều kiện hưởng giảm giá.
  • Máy chủ được tối ưu hóa, nhanh hơn gấp 40% lần. ^
    Hosting SLP RTB-Rollover-Image 2.jpgMáy chủ được tối ưu hóa, nhanh hơn gấp 40% lần. ^Với phần cứng máy chủ được tối ưu hóa mới nhất của chúng tôi, thời gian tải sẽ nhanh hơn. Cụ thể, thời gian phản hồi máy chủ sẽ được cải thiện tới 40%.
  • Chứng nhận SSL miễn phí cho mọi trang của bạn. 3
    Hosting SLP RTB-Rollover-Image_Free-SSL_2x.jpgChứng nhận SSL miễn phí cho mọi trang của bạn. 3SSL mã hóa dữ liệu từ trình duyệt của khách hàng đến trang của bạn. Ngoài ra, chúng tôi đã thêm AutoSSL. Tính năng này được thiết kế để tự động cấp và gia hạn chứng nhận SSL cho các trang được quản lý trên tài khoản cPanel của bạn.

Các chuyên gia Web hosting của chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp bạn.