Sao lưu trang web

Sao lưu hàng ngày. Khôi phục bằng một thao tác nhấp chuột.

Giá từ
2,99 $/tháng
2,99 $/tháng khi bạn gia hạn4

Tất cả các gói bao gồm:

  • Sao lưu tự động hàng ngày
  • Sao lưu theo lịch hoặc theo yêu cầu
  • Khôi phục dễ dàng bằng một cú nhấp chuột
  • Tích hợp tính năng quét phần mềm độc hại hàng ngày
  • Giám sát bảo mật liên tục
  • Lưu trữ an toàn trên đám mây