Marquee-Mobile.png

Chứng nhận SSL

Cho khách truy cập thấy bạn đáng tin cậy và đảm bảo xác thực.

Chứng nhận SSL giúp mã hóa dữ liệu trên trang web cho dù đó là thông tin đăng nhập hay số thẻ tín dụng. GoDaddy cấp Dấu chứng thực cho trang web của bạn để hiển thị rằng dữ liệu trên trang web được bảo vệ và ổ khóa bên cạnh miền của bạn xác nhận điều đó.

  • Giao thức mã hóa đầu cuối đạt tiêu chuẩn ngành.
    rtb-2x-email-promote_hover.jpgGiao thức mã hóa đầu cuối đạt tiêu chuẩn ngành.GoDaddy cung cấp cho bạn khả năng mã hóa SHA-2 và 2048 bit, được ngành công nhận là phương thức bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.
  • Giúp cải thiện thứ hạng tìm kiếm website của bạn với https.
    Rtb 2X Email Secure HoverGiúp cải thiện thứ hạng tìm kiếm website của bạn với https.Chữ “S” là viết tắt của secure (bảo mật). Dữ liệu website của bạn với https sẽ an toàn và bảo mật so với http, đồng thời giúp bạn cải thiện thứ hạng trên công cụ tìm kiếm.
  • Chứng nhận SSL loại bỏ cảnh báo trình duyệt “Không bảo mật”.
    Rtb 2X Email Domain HoverChứng nhận SSL loại bỏ cảnh báo trình duyệt “Không bảo mật”.Chứng nhận SSL sẽ loại bỏ cảnh báo trình duyệt “Không bảo mật” để khách hàng biết rằng dữ liệu của họ được bảo vệ.