GoDaddy Pro

Quản lý khách hàng, website và tác vụ.

GoDaddy Pro được cung cấp miễn phí — và được thiết kế để giúp cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn.

  • Quản lý cả khách hàng của bạn và các website của họ từ một bảng điều khiển duy nhất.
  • Bản cập nhật hàng loạt cho tập tin cơ bản, trình cắm và chủ đề từ WordPress.
  • Tương thích với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ.