Quyền riêng tư của khách hàng GoDaddy

Dữ liệu của bạn không phải là việc của chúng tôi.

Cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu.

Giống như hầu hết các công ty công nghệ, chúng tôi có thu thập dữ liệu. Nhưng không giống như hầu hết các công ty, dữ liệu chúng tôi thu thập được sử dụng để cải thiện trải nghiệm của bạn với chúng tôi, từ việc tìm thấy các sản phẩm phù hợp đến việc giúp bạn phát triển doanh nghiệp của mình.

Row Img Trust Center Privacy Feature Headline Mdl Collect Use Data

Xem và kiểm soát dữ liệu của bạn.

Niềm tin được xây dựng dựa trên sự minh bạch. Đó là lý do tại sao chúng tôi giúp bạn dễ dàng xem và thậm chí tải dữ liệu tài khoản của mình xuống, cũng như điều chỉnh các tùy chọn quyền riêng tư.

Row Img Trust Center Privacy Feature Headline Mdl See Control Data

Quyền riêng tư nhất quán toàn cầu. Vậy thôi.

Luật về quyền riêng tư thay đổi ở khắp nơi trên thế giới, còn mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo quyền riêng tư của mọi khách hàng luôn được nhất quán, cho dù họ ở đâu. Tất cả khách hàng của chúng tôi đều có quyền truy cập vào các công cụ quyền riêng tư cốt lõi. Quan trọng hơn là chúng tôi không bán thông tin của bạn.

Row Img Trust Center Privacy Feature Headline Mdl Globally Consistent Privacy

Tuân thủ quy định, xác thực dữ liệu.

Bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng là điều rất quan trọng. Chúng tôi là một công ty toàn cầu có khách hàng tại hơn 100 quốc gia, vì vậy, chúng tôi hiểu rõ sự phức tạp của việc đảm bảo an toàn cho dữ liệu. Đó là lý do chúng tôi đã xây dựng một chương trình bảo mật mạnh mẽ và được xác minh từ bên ngoài dựa trên các quy định nghiêm ngặt nhất về quyền riêng tư toàn cầu.

Apac Img Trust Center Privacy Feature Headline Mdl Compliant Validate Data

Chia sẻ là quan tâm.

Chúng tôi thực sự nghiêm túc về trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo rằng khách hàng hiểu chúng tôi sử dụng dữ liệu được giao phó như thế nào, chia sẻ với ai và vì lý do gì.

Chúng tôi không giấu bất kỳ điều gì.

Chúng tôi không muốn ai rời đi, nhưng nếu bạn quyết định rằng GoDaddy không dành cho bạn, thì chúng tôi sẽ không ép buộc bạn phải trải qua một mê cung trang để đóng tài khoản. Chúng tôi muốn khách hàng, chứ không muốn giam cầm người khác.