หลักปรัชญาเกี่ยวกับเนื้อหาของ GoDaddy

อิสรภาพในการแสดงออกที่ GoDaddy

ที่ GoDaddy เป้าหมายของเราคือการสร้างโอกาสให้กับทุกๆ คน เราเชื่อว่าไอเดียที่หลากหลายและอิสรภาพในการแสดงออกคือสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับสังคมและเศรษฐกิจที่ดี เราพร้อมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตฟรีที่เปิดกว้างอันเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกอย่างแน่วแน่ การแสดงออกที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นั้นมีมูลค่าอย่างมาก เพราะจะช่วยปกป้องและส่งเสริมให้ผู้คนกล้าแสดงความเชื่อของตนออกมา และที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ ช่วยปกป้องผู้คนจากสิ่งใดก็ตามที่ทำให้พวกเขาไม่กล้าแสดงออก เราเชื่อว่าสิทธิ์ในการแสดงออกอย่างอิสระเป็นสิทธิ์ของเราทุกคน แม้แต่คนที่อาจไม่เห็นด้วยก็ตาม

เรามักถูกขอให้ดำเนินการกับเนื้อหาที่ผู้อื่นเห็นว่าไม่เหมาะสมอยู่เป็นประจำ เพราะเราเชื่อว่าทุกคนล้วนมีสิทธิ์ในมุมมองและความเห็นของตนเอง เราจึงจะไม่ดำเนินการใดๆ จนกว่าเนื้อหาดังกล่าวนั้นจะสอดคล้องกับหมวดหมู่ที่สำคัญๆ ซึ่งระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการสากลของ GoDaddy ที่สำคัญคือ จะเป็นการละเมิดนโยบายของเราในการใช้บริการของเราเพื่อส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในความรุนแรง หากเนื้อหาไม่ได้เป็นแค่การแสดงออกและกลายเป็นการกระตุ้นความรุนแรง เราจะดำเนินการตามความเหมาะสม นอกจากนั้น เรายังไม่อนุญาตให้นำบริการของเราไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแสวงหาประโยชน์จากเด็กหรือการเผยแพร่สื่อการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก การส่งเสริมหรือการมีส่วนร่วมในการก่อการร้าย การขายยาตามใบสั่งแพทย์โดยไม่มีใบสั่งยาที่ถูกต้อง และการฉ้อโกง โดย GoDaddy จะมีทีมเฉพาะทางที่คอยตรวจสอบการร้องเรียนเนื้อหาที่ได้รับรายงานเพื่อพิจารณาว่าเนื้อหาดังกล่าวละเมิดนโยบายของเราหรือไม่ หากเป็นการละเมิด เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป

การสร้างโอกาสให้กับทุกคนหมายความว่าเรายินดีเปิดรับความเห็นและมุมมองต่างๆ แม้จะเห็นได้ชัดว่าเราอาจจัดการอินเทอร์เน็ตได้ยาก แต่เราก็เชื่อว่านี่เป็นสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งที่ได้จัดหาแพลตฟอร์มสำหรับแบ่งปันไอเดียต่างๆ ถึงแม้ว่าบางครั้ง ไอเดียเหล่านั้นอาจจะขัดแย้งกับค่านิยมขององค์กรเราไปบ้างก็ตาม