Zasady dotyczące zawartości GoDaddy

Wolność wyrazu w GoDaddy.

Naszą misją w GoDaddy jest zadbać, aby wszyscy mieli równe szanse. Wierzymy, że różnorodność pomysłów i wolność wyrazu są kluczowe do stworzenia zdrowych społeczeństw i gospodarek. Jesteśmy zdeklarowanymi zwolennikami wolnego i otwartego Internetu, służącego jako forum do dzielenia się opiniami. Wolność wyrażania się jest niezwykle cenną wartością — chroni i jednocześnie nadaje nam prawo do otwartego mówienia o własnych przekonaniach. Co równie ważne zapewnia ludziom ochronę przed tymi, którzy chcieliby ich uciszyć. Wierzymy, że każdy ma prawo do swobodnego wyrażania własnych opinii, nawet tych, z którymi wielu może się nie zgadzać.

Często jesteśmy proszeni o podjęcie działań w sprawie zawartości budzącej sprzeciw części osób. Ponieważ wierzymy, że każdy ma prawo do własnych przekonań i opinii, powstrzymujemy się od interwencji, chyba że rzeczona zawartość plasuje się w kilku istotnych kategoriach zdefiniowanych w Regulaminie ogólnym GoDaddy. Co ważne, korzystanie z naszych usług w celu promowania przemocy, zachęcania do niej lub jej stosowania stanowi naruszenie naszych zasad. Jeśli jakakolwiek zawartość przekracza granice wyrażania własnych poglądów i przyjmuje formę podburzania do przemocy, podejmujemy stosowne działania. Co więcej, nie zezwalamy na korzystanie z naszych usług w celu podejmowania niezgodnych z prawem działań, takich jak m.in. wyzysk nieletnich bądź rozpowszechnianie materiałów ukazujących wykorzystywanie seksualne osób niepełnoletnich, promowanie terroryzmu lub angażowanie się w działalność terrorystyczną, sprzedaż leków na receptę bez odpowiednich uprawnień i działalność oszukańcza. Firma GoDaddy powołała dedykowany zespół, który zajmuje się sprawdzaniem przekazywanych skarg dotyczących treści w celu ustalenia, czy dana zawartość rzeczywiście narusza nasze zasady, a w przypadku gdy tak jest, podjęcia stosownych działań.

Zapewnianie wszystkim równych szans oznacza, że mile widziane są różnego rodzaju opinie i przekonania. Co prawda Internet bywa niekiedy miejscem, w którym rodzą się kontrowersje, jednak nadal jesteśmy przekonani, że mamy ogromny przywilej, by zapewniać innym platformę do dzielenia się pomysłami nawet wtedy, gdy te idee nie odzwierciedlają naszych wartości korporacyjnych.