GoDaddy İçerik Felsefesi

GoDaddy Şirketinde İfade Özgürlüğü.

GoDaddy olarak, herkese fırsat sunmayı misyon olarak belirledik. Fikir çeşitliliğinin ve ifade özgürlüğünün sağlıklı toplumlar ve ekonomiler için büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bir ifade forumu olarak özgür ve açık bir interneti şiddetle destekliyoruz. İfade özgürlüğü önemli bir değerdir: İnsanları inançlarını ifade etmeleri konusunda koruyup güçlendirir. Aynı derecede öneme sahip bir diğer faydası da insanları, kendilerini susturacak kişilerden korumasıdır. İfade özgürlüğünün, çoğu insanın fikirlerine katılmayacağı bireyler de dahil herkes için geçerli olduğunu düşünüyoruz.

Başkalarının uygunsuz bulduğu içerikler için sıklıkla eyleme geçmemiz isteniyor. Herkesin kendi bakış açısı ve düşünceleri olduğuna inandığımız için, bir içerik GoDaddy Evrensel Hizmet Koşulları kapsamındaki birkaç önemli kategoriye dahil olmadığı sürece eyleme geçmekten uzak duruyoruz. Bununla birlikte, hizmetlerimizi şiddeti desteklemek, teşvik etmek veya şiddet eyleminde bulunmak için kullanmanın politikalarımıza aykırı olduğu unutulmamalıdır. İçerik, düşünce belirtmenin ötesine geçip şiddeti teşvike yönelirse, gerekli işlemleri yaparız. Ayrıca hizmetlerimizin; çocuk istismarı veya çocuklara yönelik cinsel istismar materyallerinin yayılması, terörizmi teşvik etme veya terör eyleminde bulunma, reçeteli ilaçları geçerli reçete olmadan satma ve dolandırıcılık faaliyetlerine katılma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yasa dışı faaliyet için kullanılmasına izin vermeyiz. GoDaddy olarak, içeriğin politikalarımızı ihlal edip etmediğini belirlemek için gönderilen her içerik şikayetini inceleyecek ve gerektiğinde gerekli işlemleri yapacak özel bir ekibimiz bulunmaktadır.

Herkese fırsat sunmak, çok çeşitli görüşleri ve bakış açılarını memnuniyetle karşıladığımız anlamına gelmektedir. İnternet ne kadar karmaşık olsa da, bazen fikirler kendi kurumsal değerlerimizle tutarlı olmasa bile, fikirleri paylaşmak için bir platform sağlamanın bir ayrıcalık olduğuna inanıyoruz.