การปฏิบัติตาม GoDaddy

การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สร้างขึ้นเพื่อบังคับใช้แบบสากล