เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

Add an Online Store section to my website

เพิ่มส่วนร้านค้าออนไลน์ในเว็บไซต์ของคุณเพื่อขายผลิตภัณฑ์ของคุณ

Note: If you don't have the shopping cart icon in the top-right corner of your site, then you're missing the Online Store section. Without this section your shopping cart will not work on your site.
  1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
  2. เลื่อนลงไป แล้วขยาย Websites + Marketing และเลือกจัดการถัดจากเว็บไซต์ของคุณ
  3. เลือก แก้ไขเว็บไซต์ เพื่อเปิดตัวสร้างเว็บไซต์ของคุณ
  4. Go to the page and location where you want to add your Online Store section, and add a section, searching for Online Store. If you don't see Online Store, you already have it added somewhere else on your site.
  5. Note: Only one Online Store section is allowed on your site. If one already exists, go to it and move it to the page and location where you'd like it to be.
  6. ปรับแต่งส่วน เช่น เค้าโครงและการเน้นสีเฉพาะจุด ใช้ทางลัดของร้านค้าเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์และตั้งค่าการจัดส่งรวมถึงการชำระเงินของคุณ
  7. Your changes are saved automatically. Use Preview to see the results and, when you're ready to make the changes public, publish your site.

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

  • You can also delete the section and add it again anytime. Deleting the Online Store section does NOT delete any of the products you've added to your store. That information is managed from your dashboard.

ข้อมูลเพิ่มเติม