Microsoft 365 จาก GoDaddy วิธีใช้

ใส่อีเมล Microsoft 365 ของฉันใน Samsung Email บนอุปกรณ์ Android


ขั้นตอนที่ 3 ในการตั้งค่าบัญชี Microsoft 365

เพิ่มบัญชีอีเมล Microsoft 365 ของคุณในแอป Samsung Email สำหรับ Android ไม่พลาดอีเมลสำคัญ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งในชุด “วิธีใช้งาน” สำหรับ การตั้งค่าอีเมล


 1. เปิด Samsung Email
  ซองจดหมายสีขาวบนพื้นหลังสีแดงและมีอีเมลเขียนอยู่ด้านล่าง
 2. หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 3 หรือแตะที่ เส้นแนวนอนสามเส้นจะปรากฏซ้อนกัน เมนู เกียร์การตั้งค่า เมนูการตั้งค่า การตั้งค่า แล้วเพิ่มบัญชี
 3. แตะที่ Office365
  หน้าจอจะมีตัวเลือกอีเมลไคลเอ็นต์ต่างๆ รวมถึง Office365 ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมสีแดง
 4. ป้อนที่อยู่อีเมล Microsoft 365 ของคุณ แล้วแตะที่ถัดไป
 5. ป้อนรหัสผ่านอีเมล Microsoft 365 ของคุณ แล้วแตะที่ลงชื่อเข้าใช้ คุณอาจต้องเลือกประเภทบัญชีเป็นที่ทำงานหรือโรงเรียน ไม่ใช่ประเภทส่วนตัวเพื่อดำเนินการต่อ
  ป้อนรหัสผ่านของอีเมลแล้วลงชื่อเข้าใช้
 6. Note: If you forgot your email password, reset it.
 7. หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องแบบหลายปัจจัย (MFA), ให้ยืนยันบัญชีของคุณหรือติดตั้งแอปตัวรับรองความถูกต้อง
 8. Note: If Microsoft can't find your account, you'll be asked to enter your details manually:
  • ชื่อผู้ใช้: ที่อยู่อีเมล Microsoft 365 ของคุณ
  • รหัสผ่าน: รหัสผ่านอีเมล Microsoft 365 ของคุณ
  • เซิร์ฟเวอร์: outlook.office365.com
  • โดเมน\ชื่อผู้ใช้: \[Microsoft 365 email address] (ตัวอย่าง: \jane@coolexample.com)
 9. หากระบบถามว่าคุณพยายามลงชื่อเข้าใช้ Samsung Email ใช่หรือไม่ ให้แตะที่ดำเนินการต่อ
 10. เมื่อระบบขอให้คุณมอบสิทธิ์อนุญาต ให้แตะที่ยอมรับ
  • If you're an admin, tap the checkbox next to Consent on behalf of your organization so your other users don't see this prompt.
   Select checkbox and Accept
 11. หากระบบขอให้คุณใช้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย ให้แตะที่ใช้
 12. ภายใต้การตั้งค่าด้วยตนเอง ให้แตะที่เสร็จสิ้น คุณกลับมาแก้ไขการตั้งค่าเหล่านี้ได้ตลอดเวลา
  การตั้งค่าด้วยตนเองและปุ่มเสร็จสิ้น
 13. หากระบบขอให้คุณเปิดใช้งานคุณสมบัติด้านการรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์ของตนเอง ให้แตะที่เปิดใช้งาน
  เปิดใช้งาน ยกเลิกการติดตั้ง หรือยกเลิกคุณสมบัติด้านการรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์ของคุณ
 14. (ไม่บังคับ) แก้ไขชื่อบัญชีของคุณ ผู้รับจะเห็นชื่อนี้เมื่อคุณส่งอีเมล คุณจึงอาจต้องการใช้ชื่อธุรกิจในส่วนนี้
  ป้อนชื่อแล้วแตะที่ “เสร็จสิ้น”
 15. แตะ เสร็จสิ้น

ขณะนี้ได้ตั้งค่า Microsoft 365 ในแอป Samsung Email ของคุณเรียบร้อยแล้ว และคุณจะเห็นกล่องข้อความเข้า

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

 • If Microsoft couldn’t find your account, and you were asked to enter your details manually make sure the Autodiscover CNAME record is in your DNS settings. If it's not, add the CNAME records.

ข้อมูลเพิ่มเติม