เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

Add or replace a photo on my website

Great photos encourage visitors to explore your site, and you have access to a huge library of royalty-free images, searchable by keywords. You can also upload your own photos, formatted as .png, .jpeg/.jpg or .gif. Animated .gif files will not work. While files can be as large as 30 MB, smaller files load faster on your site.

Note: To add or change product photos in your Websites + Marketing Online Store, add or modify a product.

 1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
 2. เลื่อนลงไป แล้วขยาย Websites + Marketing และเลือกจัดการถัดจากเว็บไซต์ของคุณ
 3. เลือก แก้ไขเว็บไซต์ หรือ แก้ไขเว็บไซต์
 4. To add a new photo, you'll first need to add a section that uses photos, such as a content section, a photo section, a quote section, etc. Your new section will start with stock photos based on your site business category.
 5. หากจะเปลี่ยนรูปที่มีอยู่แล้ว ให้เลือกรูปนั้น ในบานหน้าต่างทางขวา ให้เลือก เปลี่ยนรูปภาพ
 6. Note: To change the image in your header (the very first section on your Home page), select your header then select Cover Media.
  Select header, then Cover Media

 7. Select from recently added images, royalty-free stock images, collections, social media images and more. Once you've chosen your image, select Insert.
  • To find stock photos, use the search box in the upper-right corner. This finds images based on keywords in both your own uploaded images and thousands of stock images.
  • หากจะเพิ่มรูปภาพของคุณเอง ให้ลากมาวางในพื้นที่หรือใช้ เรียกดู
  • เลื่อนลงไปดูตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น รูปภาพจากบัญชีโซเชียลมีเดียหรือไลบรารีสื่อของคุณ
 8. If you like, you can edit the photo. Remember to add an image description to help with accessibility and getting found on search engines.
 9. When you're finished editing, select Done.
 10. Publish your site to make the changes live.

ข้อมูลเพิ่มเติม