เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

สำรองข้อมูลเว็บไซต์ของฉัน

เว็บไซต์ของคุณจะบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณออกจากระบบไป และเว็บไซต์จะสร้างการสำรองข้อมูลหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น เปลี่ยนธีมของคุณ ลบส่วน หรือรีเซ็ตเว็บไซต์ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการสร้างการสำรองข้อมูลด้วยตนเองเช่นกัน

หมายเหตุ: การสำรองข้อมูลเว็บไซต์ของคุณจะสำรองข้อมูลของหัวข้อ ข้อความ และการตั้งค่าในเว็บไซต์เท่านั้น การสำรองข้อมูลนี้จะไม่รวมส่วนอื่นๆ ของบัญชี เช่น บล็อก อีเมลการตลาด ผลิตภัณฑ์ การนัดหมาย หรือรูปภาพ

  1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
  2. เลื่อนไปที่ Websites + Marketing และเลือก จัดการ ถัดจากเว็บไซต์ของคุณเพื่อเปิดเว็บไซต์ของคุณ
  3. เลือก แก้ไขเว็บไซต์ หรือ แก้ไขไซต์ เพื่อเปิดเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ของคุณ
  4. เลือกการตั้งค่า
  5. เลือกประวัติการใช้เว็บไซต์
  6. เลือกสร้างการสำรองข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เมื่อคุณสร้างการสำรองข้อมูลแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ ลบ หรือคืนค่าได้ทุกเมื่อ