GoDaddy วิธีใช้

ลบบัญชีผู้ใช้ WordPress

ในฐานะผู้ดูแลระบบ WordPress คุณสามารถลบบัญชีผู้ใช้ออกจากเว็บไซต์ของคุณได้

  1. ลงชื่อเข้าใช้ WordPress
  2. ในเมนูด้านซ้าย ให้เลือกผู้ใช้
  3. ในรายชื่อผู้ใช้ ให้วางเมาส์เหนือผู้ใช้ที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก ลบ
    • หากผู้ใช้รายนี้เพิ่มเนื้อหาลงในเว็บไซต์ของคุณ ให้เลือกว่าจะลบเนื้อหานั้นหรือจะระบุให้เป็นของผู้ใช้รายอื่นที่คุณเลือก
  4. เลือก ยืนยันการลบ

ข้อมูลเพิ่มเติม