WordPress วิธีใช้

เปิดใช้งานโหมดแก้ข้อบกพร่องของ WordPress เพื่อแสดงข้อผิดพลาด

WordPress มีระบบแก้ไขข้อบกพร่องเฉพาะและโค้ดที่เป็นมาตรฐานทั้งในระบบไฟล์หลัก ปลั๊กอิน และธีมเพื่อให้ขั้นตอนการระบุข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ PHP ไม่ซับซ้อน การเปิดโหมดแก้จุดบกพร่องนี้จะทำให้ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ PHP ทั้งหมดและคำเตือนแสดงขึ้น คุณก็จะทราบได้ว่าเกิดเหตุขัดข้องใดกับเว็บไซต์ของคุณ

จำเป็น: คุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้จึงจะดำเนินขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์ได้
 • ไคลเอ็นต์ FTP เพื่อเข้าถึงไฟล์เว็บไซต์ของคุณ มีไคลเอ็นต์ FTP ของบุคคลภายนอกมากมายที่สามารถใช้ได้ เราขอแนะนำ Filezilla FTP client
 • โปรแกรมแก้ไขข้อความเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงไฟล์ตามที่จำเป็น มีโปรแกรมแก้ไขข้อความของบุคคลภายนอกมากมายที่สามารถใช้ได้ เราขอแนะนำ Notepad++ อย่าแก้ไขด้วยแอปพลิเคชันประมวลผลคำอย่าง Microsoft Word


 1. เชื่อมต่อกับไคลเอ็นต์ FTP หรือใช้ตัวจัดการไฟล์เพื่อแก้ไข wp-config.php ให้กับเว็บไซต์ของคุณ
 2. เปลี่ยน WP_DEBUG จาก false เป็น true:
  
  define( 'WP_DEBUG', false );
  เมื่อเปิดใช้งานการแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว:
  
  define( 'WP_DEBUG', true );
 3. ที่บรรทัดต่อไปนี้ ให้พิมพ์:
  define( 'WP_DEBUG_LOG', true );
  เปิดใช้งานโหมดแก้จุดบกพร่อง
 4. เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึกไฟล์ หากคุณใช้ FileZilla ให้ยอมรับคำเตือนการเขียนทับใน FileZilla เพื่อแทนที่ไฟล์
 5. ใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์เพื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ของคุณ ซึ่งจะทำให้บันทึกการแก้ไขข้อบกพร่องสามารถบันทึกข้อผิดพลาดได้
 6. ใช้โปรแกรมแก้ไขตัวเดียวกัน เปิดไฟล์ที่สร้างในขั้นตอนที่ 5 นั่นคือไฟล์ /wp-content/debug.log
 7. ตรวจทานเนื้อหาของบันทึกการตรวจหาจุดบกพร่องเพื่อระบุปัญหาที่มีกับปลั๊กอิน ธีม หรือตัวเลือกการกำหนดค่าบางอย่างที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหาได้
คำเตือน: เมื่อคุณแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมปิดใช้งานโหมดแก้จุดบกพร่อง การปล่อยให้โหมดแก้จุดบกพร่องเปิดค้างไว้อาจทำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยในเว็บไซต์ของคุณได้

ข้อมูลเพิ่มเติม