GoDaddy วิธีใช้

ค้นหาและแทนที่สำหรับ WordPress ด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความ

คุณสามารถแทนที่ข้อมูลในฐานข้อมูลได้ เช่น ชื่อโดเมน โดยส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ SQL จากนั้นจึง "ค้นหาและแทนที่" ด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความ

 1. ส่งออกฐานข้อมูล WordPress
  คำเตือน: สร้างการส่งออก 2 รายการแล้วเก็บรายการหนึ่งไว้เป็นข้อมูลสำรองในกรณีที่คุณต้องคืนค่ากลับสู่สถานะเดิม
 2. เปิดไฟล์ .sql ในโปรแกรมแก้ไขข้อความ เช่น Notepad++ หรือ Sublime Text
 3. เปิดคุณสมบัติ "ค้นหาและแทนที่" ในโปรแกรมแก้ไขข้อความ (โดยทั่วไปคือ Ctrl + F)
 4. กรอกโดเมน/ข้อมูลที่คุณต้องการแทนที่ในช่องค้นหา (หรือช่องที่เกี่ยวข้อง)
 5. กรอกโดเมน/ข้อมูลใหม่ของคุณในช่อง แทนที่ (หรือช่องที่เกี่ยวข้อง)
 6. ใช้ "ค้นหาและแทนที่"
 7. บันทึกไฟล์ .sql ที่อัพเดตแล้ว
 8. ก่อนจะนำเข้าไฟล์ .sql คุณต้องวางตารางในฐานข้อมูลของคุณ
 9. นำเข้าฐานข้อมูลของคุณ

ทีนี้เว็บไซต์ WordPress จะอัพเดตโดยใช้โดเมนหรือข้อมูลใหม่

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม