อีคอมเมิร์ซ WordPress ภายใต้การจัดการ วิธีใช้

เกตเวย์และวิธีการชำระเงินที่ WooCommerce Subscriptions รองรับ

WooCommerce Subscriptions ได้รวมส่วนขยายเกตเวย์การชำระเงินไว้หลายช่องทางเพื่อเรียกเก็บค่าบริการแบบประจำจากลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง จากเกตเวย์ที่คุณใช้ในปัจจุบัน ร้านค้าของคุณสามารถใช้คุณลักษณะต่างๆ ได้

จำเป็น: การ สมัครใช้งาน WooCommerce คือส่วนขยาย WooCommerce แบบพรีเมียมที่มาพร้อมกับโฮสติ้งอีคอมเมิร์ซ WordPress หรือเป็นการซื้อแบบสแตนด์อโลน

คุณลักษณะพื้นฐานที่เกตเวย์การชำระเงินส่วนใหญ่รองรับ มีดังนี้:

  • การระงับการสมัครใช้งานชั่วคราว
  • การยกเลิกการสมัครใช้งาน
  • การเปิดการสมัครใช้งานอีกครั้ง

คุณลักษณะขั้นสูงมีดังนี้:

  • การสมัครใช้งานหลายรายการต่อการชำระเงินหนึ่งครั้ง
  • เปลี่ยนยอดรวมที่จ่ายประจำในการสมัครใช้งานด้วยตนเอง
  • เปลี่ยนวันที่ชำระเงิน
  • เปลี่ยนวิธีการชำระเงินของลูกค้า
  • เปลี่ยนวิธีการชำระเงินของผู้จัดการร้านค้า

เกตเวย์ชำระเงินที่แตกต่างกันจะรองรับคุณลักษณะพื้นฐานและขั้นสูงที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้น หากคุณไม่สามารถใช้งานคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นในร้านค้า ขอให้ตรวจสอบว่าเกตเวย์ของคุณรองรับคุณลักษณะนั้น

ดูรายการเกตเวย์ทั้งหมดและคุณลักษณะที่รองรับได้ในเอกสารประกอบการใช้งาน WooCommerce Subscriptions

ข้อมูลเพิ่มเติม