เครื่องหมายรับรอง SSL วิธีใช้

การต่ออายุเครื่องหมายรับรอง SSL ของฉัน

เมื่อ SSL Certificate ของคุณไม่ได้ตั้งค่าให้ต่ออายุอัตโนมัติ คุณมีเวลา 90 วันในการสั่งซื้อเครดิตต่ออายุและใช้กับ Certificate ดังกล่าว โดยมีเวลาตั้งแต่ 60 วันก่อนวันหมดอายุจนถึง 30 วันหลังจากวันหมดอายุ

หมายเหตุ: ถ้า Certificate ของคุณตั้งค่าให้ต่ออายุอัตโนมัติ เราจะต่ออายุ 60 วันก่อนวันหมดอายุของ Certificate ซึ่งจะทำให้แน่ใจได้ว่าคุณมีเวลาที่จะตรวจสอบยืนยันให้เสร็จสิ้น การตรวจสอบยืนยันจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่ Certificate ของคุณจะหมดอายุ มิฉะนั้นคุณจะมีความเสี่ยงให้เว็บไซต์และธุรกิจของคุณหยุดชะงักได้ ถึงคุณจะต่ออายุแต่เนิ่นๆ ระยะเวลาที่ต่ออายุจะเริ่มขึ้นทันทีหลังจากที่รอบการสมัครใช้งานปัจจุบันสิ้นสุด เพื่อให้มั่นใจในความต่อเนื่องของบริการ

คำเตือน: หากคุณยังไม่ได้ต่ออายุใหเรียบร้อยภายในวันหมดอายุ เว็บไซต์ของคุณจะแสดงข้อความข้อผิดพลาด และผู้เข้าชมของคุณจะไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้

หากคุณใช้เครื่องหมายรับรองความถูกต้องโดเมน (DV) กับโดเมนหลักในบัญชีของตนเอง และได้ตั้งค่าเครื่องหมายรับรองให้ต่ออายุอัตโนมัติ คุณก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมอีก การต่ออายุ SSL Certificate ของคุณจะดำเนินการแบบอัตโนมัติทั้งหมด

สำหรับเครื่องหมายรับรองอื่นๆ ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายรับรองสำหรับโดเมนเสริม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
  2. เลือก เครื่องหมายรับรอง SSL และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้สำหรับเครื่องหมายรับรองที่คุณต้องการต่ออายุ
    • หากการเรียกเก็บเงินสำหรับการต่ออายุของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป
    • หากคุณไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ ให้เลือก ต่ออายุ หากคุณไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ หากคุณมีการต่ออายุอัตโนมัติ ให้เลือก ต่ออายุเลย
  3. เลือกเครื่องหมายรับรองที่คุณต้องการต่ออายุ เลือก ไปยังตะกร้าสินค้า และทำรายการสำหรับการต่ออายุให้เสร็จสิ้น

หากเป็นโดเมนหลักและคุณให้เราโฮสต์เว็บไซต์ของคุณ คุณได้ดำเนินการเสร็จแล้ว! เราจะติดตั้งเครื่องหมายรับรองที่ได้รับการต่ออายุแล้วให้คุณ หากผู้ให้บริการรายอื่นโฮสต์เว็บไซต์ของคุณหรือโดเมนนี้เป็นโดเมนเสริม คุณต้องติดตั้งเครื่องหมายรับรองที่ได้รับการต่ออายุแล้ว สำหรับความช่วยเหลือ ดูที่ ติดตั้ง SSL Certificate ของฉัน

ข้อมูลเพิ่มเติม