เครื่องหมายรับรอง SSL วิธีใช้

คีย์เครื่องหมายรับรองของฉันซ้ำ

หมายเหตุ: แผน Managed WordPress มาพร้อมกับ SSL Certificate ในตัว

คุณควรรีคีย์เครื่องหมายรับรอง SSL ของคุณเมื่อ:

จำเป็น:
  • ก่อนที่คุณจะรีคีย์เครื่องหมายรับรอง SSL ได้ คุณจะต้องสร้างคำขอลงนามเครื่องหมายรับรอง (CSR) ใหม่จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ดูคำแนะนำได้ที่ สร้าง CSR (คำขอลงนามใบรับรอง)
  • อย่ายกเลิกจนกว่าคุณจะแน่ใจว่าต้องการยกเลิกเครื่องหมายรับรองที่มีอยู่ เมื่อคุณยกเลิก จะมีการยกเลิกเครดิต SSL และคุณไม่สามารถคีย์เครื่องหมายรับรองซ้ำได้
  • คุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้งเครื่องหมายรับรองใหม่ภายใน 72 ชั่วโมงนับจากการคีย์เครื่องหมายรับรองของคุณซ้ำเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ของคุณยังคงปลอดภัยเมื่อยุติการใช้เครื่องหมายรับรองเดิม
  1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
  2. คลิก เครื่องหมายรับรอง SSL แล้วเลือก จัดการ สำหรับเครื่องหมายรับรองที่คุณต้องการคีย์ซ้ำ
  3. เลือกคีย์ Certificate ของคุณซ้ำ
  4. ในช่อง Certificate Signing Request (CSR) ให้วาง CSR ใหม่อันได้แก่ ----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST---- และ ----END CERTIFICATE REQUEST----แล้วจึงเลือกบันทึก
  5. เลือกส่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

เครื่องหมายรับรองที่คีย์ซ้ำใหม่ของคุณจะพร้อมใช้งานหลังจากส่ง CSR ใหมไม่นานและเราจะส่งอีเมลแจ้งคุณเมื่อเครื่องหมายรับรองพร้อมใช้งาน

ขั้นตอนต่อไป

  • หลังจากที่ได้รับอีเมลแจ้งออกเครื่องหมายรับรอง คุณต้องดาวน์โหลดเครื่องหมายรับรองที่คีย์ใหม่ของคุณ
  • คุณต้องติดตั้งเครื่องหมายรับรอง SSL ภายใน 72 ชั่วโมงนับจากวันเวลาที่ออกให้เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ของคุณยังคงปลอดภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม