GoDaddy วิธีใช้

แตกซิปไฟล์ในบัญชีโฮสติ้งของคุณ

ในบางครั้งคุณอาจต้องแตกซิปไฟล์ลงในบัญชีโฮสติ้งของคุณโดยตรงด้วยตนเอง เช่น เวลานักพัฒนาส่งไฟล์ .zip ที่มีการสำรองข้อมูลเว็บไซต์ให้คุณ หรือเวลาอัพเดตธีม WordPress ที่ปรับแต่งเอง

ในการแตกไฟล์ .zip ให้ใช้ตัวเลือกด้านล่างที่เกี่ยวข้องแล้วทำตามขั้นตอน

ข้อมูลเพิ่มเติม