เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

อะไรที่ฉันไม่สามารถขายได้ในเว็บไซต์ของฉัน

นี่เป็นข้อจำกัดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถขายได้ในร้านค้าออนไลน์:

  • คุณมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่โพสต์ขายในร้านค้าบนเว็บของคุณสอดคล้องตามกฎหมายและกฎข้อบังคับทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ รายการใดๆ ที่ GoDaddy ถือว่าผิดกฎหมายสำหรับการขาย หรืออยู่ในหมวดต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งหมวดขึ้นไป ต้องลบรายการดังกล่าวออกทันที
  • การฝ่าฝืนนโยบายนี้ยังอาจส่งผลให้มีการดำเนินการอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจำกัดสิทธิพิเศษของบัญชี การระงับบัญชี การยกเลิกบัญชี และ/หรือการริบค่าธรรมเนียมสำหรับรายการที่ยกเลิก หากคุณใช้ Stripe ในเว็บไซต์ของคุณเพื่อเรียกเก็บการชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์และบริการ กรุณาดูรายการธุรกิจต้องห้ามของ Stripe

ข้อมูลเพิ่มเติม