อีคอมเมิร์ซ WordPress ภายใต้การจัดการ วิธีใช้

ขั้นตอนต่ออายุการสมัครใช้งานมีอะไรบ้าง

สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในแผนการสมัครใช้งานที่สร้างโดย WooCommerce Subscriptions คือความสามารถในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประจำจากลูกค้า คำสั่งซื้อการต่ออายุจะสร้างขึ้นตามรอบเวลาปกติเพื่อรับการชำระเงินประจำตามการตั้งค่าผลิตภัณฑ์การสมัครใช้งาน

ขั้นตอนการต่ออายุอาจแตกต่างกันไปตามวิธีการที่เลือก ขณะนี้มีสองวิธี: การต่ออายุอัตโนมัติ และ การต่ออายุด้วยตนเอง

บางคำถามที่พบได้ทั่วไปและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการต่ออายุมีดังนี้:

  • ตั้งค่าวิธีการชำระเงินประจำแบบอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง
  • สองวิธีนี้แตกต่างกันอย่างไร
  • จัดการกับการชำระเงินตามแผนการสมัครใช้งานที่ไม่สำเร็จ
  • สมัครใช้งานใหม่สำหรับแผนที่ยกเลิกไปแล้ว
  • จะเปลี่ยนจากการชำระเงินประจำแบบอัตโนมัติเป็นการชำระเงินด้วยตนเอง (หรือเปลี่ยนจากการชำระเงินประจำด้วยตนเองเป็นแบบอัตโนมัติ) ได้อย่างไร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อทั้งหมดข้างต้น คุณสามารถดูได้ที่ เอกสารประกอบการใช้งาน WooCommerce Subscriptions ว่าด้วยขั้นตอนการต่ออายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม