Microsoft 365 od GoDaddy Pomoc

Co to jest alias adresu e-mail?

Alias to sposób otrzymywania wiadomości e-mail bez ujawniania swojego adresu e-mail Microsoft 365. Wszystkie wiadomości e-mail wysłane na adres aliasu zostaną przekierowane do skrzynki odbiorczej podstawowego konta poczty. Aliasy umożliwiają zróżnicowanie pojedynczego konta poczty bez konieczności płacenia za wiele skrzynek. Do jednego konta poczty można utworzyć nawet 400 aliasów.

Przykład aliasu adresu e-mail

Załóżmy, że Jane Pointsman jest właścicielką małej firmy konsultingowej. Chce utworzyć wiele adresów e-mail dla swojej firmy, ale wszystkie wiadomości e-mail mają być dostarczane do jej osobistej skrzynki odbiorczej. Oprócz swojego podstawowego adresu e-mail, jane.pointsman@crystallballconsulting.com, tworzy:

 • jpointsman@crystallballconsulting.com: jest to łatwiejsze do zapamiętania dla klientów, gdy chcą skontaktować się bezpośrednio z Jane,
 • hello@crystalballconsulting.com: służy jako ogólny punkt kontaktowy dla firmy,
 • billing@crystallballconsuting.com: służy do rozliczeń i płatności firmy.

Wybierz pytanie, aby zobaczyć odpowiedź:

Do czego służą aliasy adresu e-mail?

Aliasy e-mail są pomocne w tworzeniu obecności firmy w Internecie i zarządzaniu nią, na przykład kiedy Ty lub ktoś inny w Twojej firmie pełni wiele ról. Dzięki aliasom e-mail nie musisz przełączać się między wieloma skrzynkami pocztowymi, ponieważ wszystkie wiadomości e-mail są przekazywane do głównej skrzynki odbiorczej. Możesz także wysyłać wiadomości e-mail z aliasu, aby ukryć swój główny adres e-mail.

Powrót do początku

Jak utworzyć alias adresu e-mail?

Wymagania: użytkownicy mogą wyświetlać istniejące aliasy. Ale żeby dodawać aliasy, wymagane są uprawnienia administratora. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rolami administratora w zasobach firmy Microsoft.
 1. Zaloguj się w panelu poczty e-mail i Office.
 2. Wybierz kolejno opcje Administrator, a następnie Aliasy e-mail.
  Otwarta karta Administrator z wyświetloną opcją Aliasy e-mail
 3. Wybierz opcję Dodaj alias.
 4. Wybierz użytkownika z listy rozwijanej (jeśli masz jeden adres e-mail, jest on wybrany domyślnie).
 5. Dodaj swój nowy alias w sekcji Wprowadź alias.
 6. Wybierz przycisk Zapisz.

Nowy alias e-mail zostanie wyświetlony na stronie Aliasy e-mail. W dowolnym momencie możesz wrócić tutaj, aby dodać kolejne aliasy albo je Przycisk ołówekedytowaćPrzycisk kosz lub usunąć.

Powrót do początku

Jak zmienić alias adresu e-mail?

 1. Zaloguj się w panelu poczty e-mail i Office.
 2. Wybierz kolejno opcje Administrator, a następnie Aliasy e-mail.
  Otwarta karta Administrator z wyświetloną opcją Aliasy e-mail
 3. Wybierz Przycisk ołówek Edytuj obok aliasu e-mail, który chcesz zmienić.
 4. Zaktualizuj alias adresu e -mail, edytując nazwę. Jeśli masz wiele domen, możesz również zmienić alias domeny.
 5. Wybierz przycisk Zapisz.
 6. Aby dalej korzystać z oryginalnego aliasu e-mail wraz z zaktualizowanym aliasem, wybierz Tak, też zachowaj. Jeśli nie chcesz tego robić, wybierz Nie, dziękuję.

Twój alias będzie teraz przekierowywał wiadomości do Twojej podstawowej skrzynki.

Powrót do początku

Jak usunąć alias adresu e-mail?

 1. Wybierz Przycisk kosz Usuń obok aliasu e-mail, który chcesz usunąć.
 2. Wybierz opcję Usuń .

Po usunięciu aliasu może on zostać ponownie użyty jako nowy adres e-mail, ale usunięcie aliasu może zająć do 24 godzin.

Powrót do początku

Często zadawane pytania

Czy w skrzynce odbiorczej będę widzieć wiadomości e-mail zaadresowane na alias?

Nie. Wszystkie wiadomości e-mail wysłane na alias będą wyświetlane w skrzynce odbiorczej jako zaadresowane na podstawowy adres e-mail. Na przykład, jeśli masz konto pocztyjane@coolexample.com i utworzysz alias support@coolexample.com, wiadomości wysłane na adres support@coolexample.com będą wyświetlane w skrzynce odbiorczej jako wysłane na adres jane@coolexample.com.

Aby alias support@coolexample.com był wyświetlany jako adres „Do”, utwórz grupę dystrybucyjną z podstawowym kontem poczty jako członkiem.

Powrót do początku

Czy mogę wysyłać wiadomości e-mail z mojego aliasu?

Tak. Wiadomości e-mail można wysyłać przy użyciu aliasu w programie Outlook w Internecie. W wiadomościach będzie widoczny adres aliasu jako nadawca, a podstawowy adres e-mail zostanie ukryty.

Na przykład, jeśli masz podstawowe konto poczty jane@coolexample.com i utworzysz alias jobs@coolexample.com, wszystkie wiadomości wysłane na alias jobs@coolexample.com trafią do Twojej zwykłej skrzynki odbiorczej. Odpowiadając na wiadomość, możesz użyć aliasu jobs@coolexample.com, dzięki czemu odbiorca nigdy nie zobaczy adresu jane@coolexample.com.

Uwaga: Ta funkcja jest w trybie podglądu publicznego firmy Microsoft i mogą występować problemy lub błędy.

Powrót do początku

Jaka jest różnica między aliasem a adresem przekierowania?

Kiedy utworzysz adres e-mail przekierowania, wszystkie wiadomości wysłane na konto Microsoft 365 będą kierowane na inny adres e-mail. Na przykład, jeśli przekierujesz wiadomości e-mail z adresu sales@coolexample.com na jane@coolexample.com, wszystkie wiadomości przesłane na adres sales@coolexample.com zostaną automatycznie przekierowane na adres jane@coolexample.com. Zobacz opcje przekierowania dla swojego adresu e-mail Microsoft 365.

Powrót do początku

Czy alias może filtrować do określonego folderu?

Nie. Reguły skrzynki pocztowej nie umożliwiają filtrowania aliasów do konkretnych folderów. Możesz jednak utworzyć adres jako grupę dystrybucyjną (z podstawowym kontem poczty jako członkiem) i utworzyć regułę, która automatycznie przenosi do folderu wiadomości wysłane do grupy dystrybucyjnej. Dowiedz się więcej o regułach skrzynki pocztowej w firmie Microsoft.

Zwróć uwagę, że adres e-mail nie może być jednocześnie aliasem i grupą dystrybucyjną. Aby zmienić adres z aliasu na grupę dystrybucyjną, najpierw usuń alias, a następnie utwórz adres e-mail jako grupę dystrybucyjną.

Powrót do początku

Kiedy alias stanie się aktywny?

Kiedy tylko dodasz alias, będzie możliwe odbieranie wiadomości wysłanych na ten alias. Może jednak minąć do 24 godzin, zanim nowy alias zacznie dostarczać pocztę.

Powrót do początku

Czy mogę przekształcić adres e-mail w alias?

Jeśli zmienisz nazwę użytkownika konta poczty Microsoft 365, poprzednia nazwa użytkownika zostanie dodana automatycznie jako alias. Jeśli adres został już skonfigurowany jako konto poczty, grupa dystrybucyjna lub udostępniona skrzynka pocztowa, będzie trzeba usunąć adres przed dodaniem go jako alias do podstawowego konta poczty.

Powrót do początku

Co zrobić, jeśli alias nie działa?

Jeśli alias nie działa, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Sprawdź pisownię aliasu. Literówki zdarzają się nawet najlepszym.
 • Potwierdź, czy nadawca prawidłowo wpisuje alias.
 • Pamiętaj, aby poczekać 24 godziny na skonfigurowanie aliasu.
 • Jeśli używasz usługi Zaawansowane zabezpieczenia poczty e-mail, może być konieczne dodanie aliasu.

Powrót do początku

Czy alias może prowadzić do wielu adresów e-mail?

Nie można przypisać aliasu do wielu adresów e-mail. Zamiast tego utwórz udostępnioną skrzynkę pocztową lub grupę dystrybucyjną.

Powrót do początku

Powiązany krok

Więcej informacji