Certyfikaty SSL Pomoc

Co to jest certyfikat pośredniczący?

Certyfikaty pośredniczące pełnią rolę certyfikatów zastępczych dla certyfikatu głównego firmy GoDaddy. Używamy certyfikatów pośredniczących jako elementów przekazujących, ponieważ musimy przechowywać certyfikat główny za wieloma warstwami zabezpieczeń, aby zagwarantować, że jego klucze będą absolutnie niedostępne.

Jednak certyfikat główny podpisuje certyfikat pośredniczący, więc można używać certyfikatu pośredniczącego do podpisywania certyfikatów SSL, które instalują nasi klienci, a więc umożliwia on zachowanie „łańcucha zaufania”.

Instalowanie certyfikatów pośredniczących

Po wystawieniu certyfikatu SSL otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą łącze umożliwiające pobranie podpisanego certyfikatu oraz naszych certyfikatów pośredniczących.

Sposób instalacji certyfikatów jest zależny od używanego oprogramowania serwera. W większości przypadków można pobrać i zainstalować pakiet certyfikatów pośredniczących. Jednak w przypadku pewnych typów serwerów konieczne jest pobranie i zainstalowanie dwóch certyfikatów pośredniczących osobno. Zobacz Instalacja certyfikatu SSL, aby zapoznać się z konkretną procedurą, którą należy wykonać.

Wszystkie nasze certyfikaty pośredniczące oraz pakiety certyfikatów są także dostępne w repozytorium.

Uwaga: Jeśli nie zainstalujesz certyfikatów pośredniczących wraz z wystawionym certyfikatem SSL, nie będzie możliwe ustanowienie łańcucha zaufania certyfikatów. Oznacza to, że gdy osoby odwiedzające będą próbować otworzyć daną witrynę, może zostać wyświetlony alert dotyczący zabezpieczeń o treści „Certyfikat zabezpieczeń został wystawiony przez firmę, która nie została wybrana jako zaufana…”. Wyświetlenie takiego ostrzeżenia może spowodować, że potencjalni klienci zrezygnują z usług dostępnych w tej witrynie.