Certyfikaty SSL Pomoc

Czym jest certyfikat SSL z symbolami wieloznacznymi?

Certyfikat SSL z symbolami wieloznacznymi umożliwia zabezpieczenie adresu URL witryny oraz nieograniczonej liczby jej poddomen. Na przykład pojedynczy certyfikat z symbolami wieloznacznymi pozwala zabezpieczyć witryny pod adresami www.fajnyprzyklad.pl, blog.fajnyprzyklad.pl i sklep.fajnyprzyklad.pl.

Certyfikaty z symbolami wieloznacznymi zabezpieczają domenę o nazwie pospolitej i wszystkie poddomeny na poziomie zdefiniowanym podczas składania wniosku. Wystarczy dodać znak gwiazdki (*) w obszarze poddomeny po lewej stronie nazwy pospolitej.

Przykłady

Jeśli złożysz wniosek o certyfikat dla domeny *.fajnyprzyklad.pl, będzie można zabezpieczyć następujące adresy:

  • coolexample.com
  • www.fajnyprzyklad.pl
  • zdjecia.fajnyprzyklad.pl
  • blog.fajnyprzyklad.pl

Jeśli złożysz wniosek o certyfikat dla domeny *.www.fajnyprzyklad.pl, będzie można zabezpieczyć następujące adresy:

  • www.fajnyprzyklad.pl
  • poczta.www.fajnyprzyklad.pl
  • zdjecia.www.fajnyprzyklad.pl
  • blog.www.fajnyprzyklad.pl

Certyfikaty z symbolami wieloznacznymi umożliwiają zabezpieczanie witryn w taki sam sposób jak zwykłe certyfikaty SSL; żądania są przetwarzane za pomocą tych samych metod uwierzytelniania. Jednak niektóre serwery internetowe mogą wymagać unikatowego adresu IP każdej poddomeny w certyfikacie z symbolami wieloznacznymi.

Następny krok