Hosting w systemie Linux (cPanel) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Dodaj domeny aliasów do mojego hostingu w systemie Linux

Aliasy umożliwiają wskazanie wielu domen na tę samą zawartość i katalog główny, przy jednoczesnym zachowaniu aliasu adresu URL. Może to być przydatne narzędzie do zapewniania spójności marki, umiędzynarodowienia i zapobiegania literówkom.

Uwaga: Jeśli chcesz hostować oddzielną witrynę od domeny podstawowej, musisz utworzyć domenę dodatkową
  1. Zaloguj się na stronę produktu GoDaddy .
  2. Wybierz opcję Hosting internetowy , a następnie opcję Zarządzaj przy wybranym planie hostingu w systemie Linux.
    kliknij Zarządzaj
  3. Wybierz opcję Administrator panelu cPanel.
  4. Wybierz Domeny .
  5. Wybierz opcję Utwórz nową domenę .
  6. Wprowadź nazwę swojej domeny (nie dołączaj www).
  7. Upewnij się, że pole wyboru Udostępnij główny dokument jest zaznaczone
  8. Wybierz Prześlij .

Komunikat o powodzeniu potwierdzi utworzenie aliasu domeny.

Więcej informacji