Strony Internetowe + Marketing Pomoc

Dodawanie recenzji do witryny

Wyświetl do 9 recenzji na swojej stronie Websites + Marketing, aby zbudować zaufanie do swojej firmy. Pozytywne recenzje pokazują klientom, jak wspaniała jest Twoja firma i dlaczego powinni kupować Twoje produkty lub usługi.

 1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
 2. Przewiń do sekcji Websites + Marketing i wybierz opcję Zarządzaj obok swojej witryny, aby ją otworzyć.
 3. Wybierz opcję Edytuj witrynę lub Edytuj stronę, aby otworzyć kreator stron www.
 4. Przejdź do strony i lokalizacji, do której chcesz dodać recenzje, i dodaj sekcję.
 5. Wyszukaj sekcję Recenzje.
 6. Wybierz Dodaj .
 7. Wybierz, w jaki sposób chcesz dodawać recenzje:
  • Łączenie z zewnętrznym źródłem: użyj menu rozwijanego, aby wybrać, czy chcesz dołączyć recenzje z Facebooka, Profilu firmy w Google Yelp. Wybierz przycisk Połącz, który przekieruje Cię do logowania do zewnętrznego źródła.
   Uwaga: aby zobaczyć wszystkie recenzje, jeśli masz ich więcej niż 9, odwiedzający musi przejść do zewnętrznego źródła, w którym te recenzje zostały pierwotnie umieszczone.
  • Dodawanie opinii ręcznie: Wybierz recenzję, aby edytować jej szczegóły, lub wybierz Dodaj, aby dołączyć więcej recenzji. Zmień kolejność recenzji, wybierając poziome linie i przeciągając ją w preferowane miejsce. Aby usunąć sekcję, wybierz ją, wybierz opcję Usuń sekcję, a następnie wybierz opcję Gotowe.
   Przeciąganie i upuszczanie recenzji w celu zmiany ich kolejności
 8. Zakończ dostosowywanie sekcji, a następnie wybierz Gotowe.
 9. Zmiany zostaną zapisane automatycznie. Użyj opcji Podgląd, aby zobaczyć efekty. Gdy wszystko będzie gotowe, aby udostępnić zmiany publicznie, opublikuj witrynę.
  Uwaga: Niedawno napisane recenzje pojawią się na stronie Websites + Marketing w ciągu 48 godzin.

Więcej informacji