Zarządzany system WordPress Pomoc

Dołącz dodatkową domenę do mojego planu Managed WordPress

Do planu Managed WordPress można dołączyć dodatkowe domeny i poddomeny. Te domeny i poddomeny będą przekazywać ruch do domeny głównej. Nie jest to przeznaczone dla wielu lokalizacji.

Uwaga: Sieci wielostanowiskowe WordPress nie są obsługiwane w planach Managed WordPress.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. W sekcji Managed WordPress wybierz Zarządzaj dla witryny, której chcesz użyć.
  3. W tym panelu sterowania otwórz kartę Ustawienia na górze.
  4. W sekcji Domeny wybierz Dodaj, a następnie wybierz Nowa dodatkowa domena.
    Jak dodać dodatkową domenę lub subdomenę do Managed WordPress
  5. Wybierz miejsce publikacji, wybierając dostępną domenę ze swojego konta. W przypadku poddomen i domen niezarejestrowanych na koncie klienta wybierz opcję Użyj innej domeny.
  6. Wybierz Kontynuuj .
  7. (Opcjonalnie) W przypadku domen zarejestrowanych poza kontem klienta należy skopiować podane dane DNS, aby zaktualizować ustawienia DNS dla domeny.
Uwaga: Jeśli używasz poddomeny, musisz dodać nowy rekord w kontrolkach domeny dla domeny głównej. (Co to jest poddomena?)

Więcej informacji