Zarządzanie kontem: Pomoc

Funkcje prywatności

(Wróć do preferencji)

Funkcje prywatności są teraz dostępne w centrum konta. Te funkcje obejmują możliwość:

Więcej informacji na temat każdej z funkcji znajduje się poniżej.

Przenoszenie danych

Możesz przesłać żądanie o udostępnienie Ci elektronicznej kopii danych osobowych, aby można było je przenieść do innych usługodawców.

(powrót do początku)

Formularze wniosku o dostęp do danych (SAR)

Możesz poprosić o sprawdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu. Możesz zażądać tylko informacji dotyczących Ciebie. Przed otrzymaniem wymaganych informacji zostaniesz poproszony o zweryfikowanie swojej tożsamości.

W celu złożenia wniosku:

  1. Prześlij wniosek na adres privacy@godaddy.com.
  2. Wyślemy Ci formularz do wypełnienia. Formularz zawiera informacje umożliwiające weryfikację Twojej tożsamości oraz miejsce, w którym możesz określić, jakie dane chcesz sprawdzić.
  3. Odeślij wypełniony formularz na adres privacy@godaddy.com.
  4. W ciągu 30 dni od otrzymania wypełnionego formularza i zweryfikowania Twojej tożsamości zgromadzimy przechowywane informacje i przekażemy Ci je w bezpieczny sposób.

(powrót do początku)

Zamknięcie konta

Możesz przesłać żądanie o zamknięcie Twojego konta. Wiąże się to z następującymi konsekwencjami:

  • Przed zamknięciem konta należy anulować wszystkie produkty i usługi. Zamknięcie nie będzie możliwe, jeżeli na koncie są aktywne produkty i usługi.
  • Konieczne jest zamknięcie wszystkich kont Good As Gold.
  • Anulowana jest cała pula kredytu w sklepie.
  • Po zamknięciu konta nie będzie się można na nie zalogować.

Po zamknięciu konta nie będzie można już uzyskać do niego dostępu ani go odzyskać. Dane niezbędne do korzystania z zakupionych przez Ciebie produktów i usług mogą zostać zachowane, jeżeli są niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych celów biznesowych lub spełniania wymogów prawnych lub wynikających z umowy w zakresie prowadzenia dokumentacji.

(powrót do początku)