Domeny Pomoc

Informacje dotyczące domen .XXX

GoDaddy Registry jest sponsorem i dostawcą zaplecza dla rozszerzenia .XXX.

Kto może rejestrować domeny .XXX?

Nazwa domeny najwyższego poziomu .XXX stanowi łatwo rozpoznawalne rozszerzenie dla branży filmów dla dorosłych, jej klientów i tych wszystkich osób, które chcą unikać odwiedzania tego typu witryn.

Członkowie społeczności

Po zarejestrowaniu nazwy domeny .XXX, zanim będzie ona rozpoznawana przez internetowy system DNS, musisz złożyć darmowy wniosek o członkostwo w rejestrze ICM Registry. W ciągu 24 godzin od zakupu nazwy domeny .XXX rejestr skontaktuje się z Tobą, wysyłając wiadomość e-mail z informacją o konieczności ukończenia tej procedury. W celu zweryfikowania członkostwa rejestr może wymagać od Ciebie dostarczenia dodatkowej dokumentacji. Po ukończeniu weryfikacji musisz dostarczyć nam swoje poświadczenia członkostwa (ID).

Po uzyskaniu identyfikatora (ID) członkostwa możesz używać go w przypadku wszystkich rejestrowanych nazw domen .XXX. Oddzielny identyfikator (ID) członkostwa nie jest wymagany dla każdej nazwy domeny .XXX z osobna. Możesz zaktualizować swój identyfikator członkostwa .XXX przez swoje konto w każdej chwili. W przypadku utraty albo zapomnienia identyfikatora członkostwa zaloguj się jako członek w witrynie rejestru ICM Registry, aby go odzyskać.

Nieczłonkowie (rejestracje obronne)

Wnioskodawcy spoza sponsorowanej społeczności branży filmów dla dorosłych mogą na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” wykupywać tzw. rejestracje obronne w celu blokowania nazw domen tak, aby nie zostały przekształcone w domeny .XXX. Wnioskujący o rejestrację obronną muszą zapłacić za rejestrację nazwy domeny, ale nie są zobowiązani do przechodzenia procesu wnioskowania o członkostwo w rejestrze ICM Registry. W takim przypadku rejestr umieszcza tak wykupione nazwy domen na serwerach nazw, które nie zwracają adresu DNS.

Ograniczenia dotyczące rejestracji

Podczas rejestrowania domeny .XXX należy spełnić pewne wymagania.

 • Wymagane użycie: 1–63 znaków
 • Możliwe użycie: Litery (znaki a–z), cyfry (0–9) i łączniki (za wyjątkiem trzeciego lub czwartego znaku nazwy domeny)
 • Zabronione użycie: Znaki specjalne (np. & i #)
 • Nazwy IDN: Obsługiwane

Funkcje

 • Długość rejestracji: 1–10 lat
 • Długość odnowienia: 1–10 lat
  • Jeśli włączono automatyczne odnawianie, podejmiemy próbę obciążenia powiązanej metody płatności i odnowienia domeny .XXX w dniu jej wygaśnięcia.
  • Jeśli próba automatycznego odnowienia nie powiedzie się, powtórzymy ją 5 dni później, a potem jeszcze 7 dni później.
  • Jeśli domena nie zostanie ręcznie odnowiona w ciągu 12 dni od daty wygaśnięcia, anulujemy ją i usuniemy z Twojego konta.
 • Zamówienia oczekujące: Nieobsługiwane
 • Przeniesienia do GoDaddy: Obsługiwane
 • Przeniesienia z GoDaddy: Obsługiwane
 • Przeniesienia na inne konto GoDaddy: Obsługiwane
 • Podstawowa ochrona prywatności: Obsługiwane
 • Zmiany planu ochrony na wyższy: Nieobsługiwane
 • CashParking: Obsługiwane
 • Aktualizacje danych kontaktowych: Obsługiwane

  Możesz zaktualizować swój identyfikator członkostwa .XXX przez swoje konto w każdej chwili. W przypadku utraty albo zapomnienia identyfikatora członkostwa zaloguj się jako członek w witrynie rejestru ICM Registry, aby go odzyskać.

  1. Zaloguj się do Portfolio domen GoDaddy. (Potrzebujesz pomocy przy logowaniu? Znajdź swoją nazwę użytkownika lub hasło).
  2. Zaznacz pola wyboru obok domen, które będziesz aktualizować. Możesz też zaznaczyć pole wyboru obok Nazwy domeny, a następnie wybrać opcję Wybierz wszystko.
   zrzut ekranu z wybranymi wieloma domenami
  3. Wybierz Członkostwo .XXX z menu działania.
   • W zależności od rozmiaru ekranu może być konieczne wybranie menu Więcej i przewinięcie w dół, aby zobaczyć opcję Członkostwo .XXX.
  4. Wprowadź nowy identyfikator członkostwa lub wybierz istniejący z dostępnych opcji.
  5. Wybierz opcję Zapisz, aby zapisać identyfikator członkostwa.

  Pojawi się potwierdzenie Powodzenie, wskazujące, że ustawienia zostały zaktualizowane.

Zwroty kosztów

Aby uzyskać szczegółowe informacje o zwrocie kosztów, zobacz nasze Zasady zwrotu kosztów W przypadku większości domen mają zastosowanie Standardowe warunki zwrotu kosztów, jednak mogą istnieć wyjątki dotyczące niektórych domen lub część z nich może w ogóle nie podlegać zwrotowi kosztów. Zapoznaj się z informacjami w sekcjach Produkty objęte specjalnymi warunkami zwrotu kosztów, a następnie Rejestracje/odnowienia nazw domenProdukty nieobjęte zwrotem kosztów.

Wymogi dotyczące serwera nazw

 • Wymagane użycie: 1–13 serwerów nazw
  • Dla nazw domen .XXX możesz użyć dowolnego prawidłowego serwera nazw. W przypadku wykupienia rejestracji obronnej w celu zablokowania nazwy domeny tak, aby nie została przekształcona w domenę .XXX albo w przypadku zakupienia domeny .XXX w czasie trwania fazy Sunrise B nie masz możliwości zarządzania swoimi serwerami nazwy.
 • Możliwe użycie: DNSSEC, IPv4, IPV6

Więcej informacji

 • Od 2021 roku, czyli 10-letniej rocznicy wprowadzenia bloków obronnych, rejestracje obronne muszą zostać odnowione jako produkt AdultBlock dla wielu TLD lub AdultBlock+. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
 • Od 16 marca 2023 r. do 19 maja 2023 r. nieodnowione wcześniej blokady ochronne będą dostępne dla wcześniejszych właścicieli blokad ochronnych w celu konwersji na standardową rejestrację .XXX. Proces ten będzie wymagał tokena do rejestracji. Jeśli na Twoim koncie klienta była wcześniej dostępna blokada ochronna, to zostanie on zastosowany automatycznie. Wszystkie niezarejestrowane nazwy zostaną udostępnione do ogólnej rejestracji 18 maja 2023 r.
 • Chcesz zarejestrować domenę .XXX? Wyszukaj swoją domenę .XXX już dziś.