Hosting w systemie Linux (cPanel) Pomoc

Konfigurowanie klientów poczty przy użyciu poczty e-mail cPanel

Ostrzeżenie: Jeśli masz problemy z działaniem poczty po migracji do CloudLinux, postępuj zgodnie z krokami z tego artykułu, aby zaktualizować klienta poczty z odpowiednią nazwą hosta.

Po dodaniu kont e-mail można użyć narzędzi panelu cPanel w celu skonfigurowania dostępu klienta e-mail do konta.

  1. Odwiedź stronę http://dobryprzyklad.com/webmail, gdzie dobryprzyklad.com to nazwa Twojej domeny.
  2. Zaloguj się na swój adres e-mail.
  3. Kliknij Skonfiguruj klienta poczty.
  4. Kliknij łącze w kolumnie Protokoły obok klienta poczty, którego chcesz używać.
  5. Wykonaj instrukcje lub uruchom pobrane pliki, aby zakończyć konfigurację.

Jeśli wybrany klient poczty lub urządzenie nie znajdują się na liście, możesz użyć opcji Ustawienia ręczne w dolnej części strony.

Uwaga: jeśli masz problemy z dodaniem konta e-mail cPanel w kliencie Outlook.com, patrz Outlook.com Postmaster, aby uzyskać pomoc.

Typowe ustawienia

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do interfejsu panelu cPanel w celu wykonania tych kroków, skorzystaj z poniższych typowych ustawień:

PoleWartość
Nazwa użytkownikaAdres e-mail
HasłoHasło do konta e-mail
Serwer poczty przychodzącejmail.[nazwa domeny]
Porty poczty przychodzącejIMAP — 143
POP — 110
Serwer poczty wychodzącejmail.[nazwa domeny]
Port poczty wychodzącej (SMTP)25 (może działać także port 587 lub 80)

Uwaga: wszystkie adresy e-mail na koncie cPanel dzielą tę samą pulę 250 przekaźników SMTP (wiadomości wychodzących) na godzinę.