Zarządzany sklep internetowy WordPress Pomoc

Metody płatności i bramki obsługiwane przez wtyczkę WooCommerce Subscriptions

Wtyczka WooCommerce Subscriptions integruje się z wieloma rozszerzeniami bramek płatności, aby umożliwić pobieranie od klientów cyklicznych opłat w sposób automatyczny lub ręczny. W zależności od aktualnie używanej bramki, sklep może korzystać z różnych funkcji.

Wymagania: Subskrypcje WooCommerce to rozszerzenie WooCommerce premium dołączone do hostingu e -commerce WordPress lub jako samodzielny zakup.

Poniżej przedstawiono podstawowe funkcje, które są obsługiwane przez większość bramek:

  • Zawieszanie subskrypcji
  • Anulowanie subskrypcji
  • Ponowna aktywacja subskrypcji

Funkcje zaawansowane to:

  • Wiele subskrypcji podczas realizacji transakcji
  • Ręczna zmiana sumy cyklicznej dla subskrypcji
  • Zmiany daty płatności
  • Zmiany metody płatności przez klienta
  • Zmiany metody płatności przez menedżera sklepu

Różne bramki płatności obsługują odmienne zestawy funkcji podstawowych i zaawansowanych. Jeśli więc nie możesz skorzystać z jednej z powyższych funkcji w swoim sklepie, upewnij się, że dana bramka obsługuje tę funkcję.

Pełną listę bramek i obsługiwanych przez nie funkcji można znaleźć w dokumentacji wtyczki WooCommerce Subscriptions.

Więcej informacji